bijeen

als woordenboektrefwoord:

bijeen:
bw. verenigd.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

bijeen (bn) :
samen

als synoniem van een ander trefwoord:

gesloten (bn) :
compact, hecht, bijeen, aaneengesloten
samen (bw) :
eensgezind, tegelijk, bij elkaar, totaal, collectief, met elkaar, bijeen, gezamenlijk, met z'n allen, saampjes, tezamen, samsam, verzameld, opgeteld, saam

woordverbanden van ‘bijeen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Samen is sterker dan bijeen of bij elkander. Bijeen (bij elkander) ziet alleen op de nabijheid van plaats; samen drukt eene engere vereeniging uit als het gevolg van een onderling verband, van een gemeenschappelijk doel. Men kan de meest ongelijkslachtige dingen bijeen-, maar slechts gelijkslachtige samenvoegen. Menschen kunnen zoowel bijeen-, als samenkomen, maar het laatste onderstelt altijd een gemeenschappelijk doel. Eene godsdienstige samenkomst.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 361:

bijeen, samen

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

bijeen
afzonderlijk, apart

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0173 nc