afzonderlijk

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

afzonderlijk (bn) :
apart, bijzonder, eigen, gescheiden, gesepareerd, los, separaat
afzonderlijk (bn) :
individueel, persoonlijk
afzonderlijk (bw) :
alleen, individueel

als synoniem van een ander trefwoord:

bijzonder (bn) :
afwijkend, afzonderlijk, apart, buitengewoon, eigenaardig, excentriek, exceptioneel, markant, ongewoon, opmerkelijk, origineel, raar, speciaal, specifiek, uniek, uitmuntend, vreemd, zeldzaam, zonderling
los (bn) :
afneembaar, afzonderlijk, apart, beweegbaar, eraf, individueel, loshangend, onderbroken, ongebonden, onvast, onverpakt, open, slap, uiteen, vrij, wankel
apart (bn) :
afgescheiden, afgezonderd, afzonderlijk, gescheiden, gesepareerd, los, onderscheiden, separaat, uiteen
eigen (bn) :
afzonderlijk, apart, individueel, persoonlijk
enkel (bn) :
afzonderlijk, enig, enkelvoudig, los
individueel (bn) :
afzonderlijk, apart, los
particulier (bn) :
afzonderlijk, bijzonder
alleen (bw) :
afzonderlijk, allenig, eendelijk, enig, eniglijk, enkel, solo

woordverbanden van ‘afzonderlijk’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

afzonderlijk:
afgezonderd, afgescheiden, los, alleen
afzonderlijk:
hoofdelijk
alleen:
enig, eenzaam, afgezonderd, afgelegen, afzonderlijk, verlaten
hoofdelijk:
afzonderlijk
los:
vaneen, uiteen, afzonderlijk, gescheiden

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

afzonderlijk
bijeen, een, gezamenlijk, samen

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0037 c