origineel

als woordenboektrefwoord:

origineel:
bn. bw. (...neler, -st), oorspronkelijk, eigenaardig.
origineel:
o. (...nelen), oorspronkelijk stuk.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

origineel (bn) :
apart, bijzonder, eigenaardig, verrassend, zonderling
origineel (bn) :
echt, fris, nieuw, oorspronkelijk, zelfbedacht
origineel (zn) :
archetype, grondvorm, minuut, oerbeeld, oervorm, oorspronkelijk stuk, standaardvoorbeeld, type

als synoniem van een ander trefwoord:

ongewoon (bn) :
abnormaal, afwijkend, bijzonder, bizar, buitengemeen, buitengewoon, buitenissig, buitensporig, excentriek, extraordinair, merkwaardig, nieuw, onalledaags, ongebruikelijk, ongekend, opmerkelijk, origineel, raar, singulier, verrassend, vreemd, vreemdsoortig, zeldzaam, zonderling
bijzonder (bn) :
afwijkend, afzonderlijk, apart, buitengewoon, eigenaardig, excentriek, exceptioneel, markant, ongewoon, opmerkelijk, origineel, raar, speciaal, specifiek, uniek, uitmuntend, vreemd, zeldzaam, zonderling
echt (bn) :
authentiek, beslist, eerlijk, heus, heuselijk, juist, onvervalst, oorspronkelijk, oprecht, origineel, rasecht, regelrecht, waar, waarachtig, waarlijk, werkelijk, wezenlijk, zuiver
zonderling (bn) :
afwijkend, apart, bijzonder, bizar, buitenissig, curieus, dwaas, eigenaardig, excentriek, gek, komiek, ongewoon, origineel, raar, vreemd, vreemdsoortig, wonderlijk, zonderbaar
excentriek (bn) :
afwijkend, apart, bijzonder, bizar, buitenissig, eigenaardig, extravagant, ongewoon, origineel, raar, vreemd, vreemdsoortig, wonderlijk, zonderling
creatief (bn) :
artistiek, fantasierijk, fantasievol, inventief, origineel, scheppend, vindingrijk, vruchtbaar
oorspronkelijk (bn) :
authentiek, echt, natuurlijk, onvertaald, onvervalst, origineel, zelfstandig, zuiver
inventief (bn) :
creatief, fantasierijk, ingenieus, origineel, scheppend, vernuftig, vindingrijk
apart (bn) :
bepaald, bijzonder, exclusief, ongewoon, opvallend, origineel, speciaal
authentiek (bn) :
betrouwbaar, echt, onvervalst, oorspronkelijk, origineel, waarachtig
nieuw (bn) :
ongekend, ongewoon, oorspronkelijk, origineel, verrassend
vindingrijk (bn) :
industrieus, ingenieus, inventief, origineel, vernuftig

woordverbanden van ‘origineel’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

origineel
afgezaagd, afschrift, stereotiep

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0031 c