origineel

als woordenboektrefwoord:

origineel:
bn. bw. (...neler, -st), oorspronkelijk, eigenaardig.
origineel:
o. (...nelen), oorspronkelijk stuk.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

origineel (bn) :
bijzonder, verrassend, eigenaardig, apart, zonderling
origineel (bn) :
nieuw, oorspronkelijk, echt, fris, zelfbedacht
origineel (zn) :
type, minuut, oorspronkelijk stuk, grondvorm, oervorm, oerbeeld, archetype, standaardvoorbeeld

als synoniem van een ander trefwoord:

ongewoon (bn) :
nieuw, buitengewoon, bijzonder, verrassend, bizar, abnormaal, zeldzaam, ongekend, afwijkend, raar, merkwaardig, vreemd, origineel, ongebruikelijk, opmerkelijk, buitensporig, zonderling, excentriek, buitengemeen, onalledaags, buitenissig, singulier, vreemdsoortig, extraordinair
bijzonder (bn) :
speciaal, ongewoon, buitengewoon, uitmuntend, zeldzaam, afwijkend, raar, uniek, vreemd, origineel, opmerkelijk, eigenaardig, apart, afzonderlijk, specifiek, exceptioneel, zonderling, excentriek, markant
echt (bn) :
oprecht, werkelijk, authentiek, oorspronkelijk, zuiver, heus, beslist, regelrecht, eerlijk, origineel, waarachtig, waar, onvervalst, juist, wezenlijk, rasecht, waarlijk, heuselijk
zonderling (bn) :
ongewoon, bijzonder, dwaas, bizar, wonderlijk, afwijkend, raar, vreemd, komiek, origineel, apart, eigenaardig, gek, excentriek, curieus, buitenissig, zonderbaar, vreemdsoortig
excentriek (bn) :
ongewoon, bijzonder, bizar, wonderlijk, afwijkend, raar, vreemd, origineel, eigenaardig, apart, zonderling, extravagant, buitenissig, vreemdsoortig
creatief (bn) :
origineel, vindingrijk, vruchtbaar, artistiek, scheppend, inventief, fantasierijk, fantasievol
oorspronkelijk (bn) :
natuurlijk, authentiek, zuiver, zelfstandig, echt, origineel, onvervalst, onvertaald
inventief (bn) :
ingenieus, vindingrijk, origineel, creatief, scheppend, fantasierijk, vernuftig
apart (bn) :
opvallend, speciaal, ongewoon, bijzonder, bepaald, origineel, exclusief
authentiek (bn) :
betrouwbaar, oorspronkelijk, echt, origineel, waarachtig, onvervalst
nieuw (bn) :
ongewoon, verrassend, oorspronkelijk, ongekend, origineel
vindingrijk (bn) :
ingenieus, origineel, inventief, vernuftig, industrieus

woordverbanden van ‘origineel’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

origineel
afgezaagd, afschrift, stereotiep

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0036 c