onalledaags

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

onalledaags (bn) :
bijzonder, extravagant

als synoniem van een ander trefwoord:

ongewoon (bn) :
nieuw, buitengewoon, bijzonder, verrassend, bizar, abnormaal, zeldzaam, ongekend, afwijkend, raar, merkwaardig, vreemd, origineel, ongebruikelijk, opmerkelijk, buitensporig, zonderling, excentriek, buitengemeen, onalledaags, buitenissig, singulier, vreemdsoortig, extraordinair
curieus (bn) :
buitengewoon, bijzonder, wonderlijk, zeldzaam, afwijkend, raar, merkwaardig, typisch, vreemd, opmerkelijk, eigenaardig, zonderling, onalledaags, vreemdsoortig
onorthodox (bn) :
buitengewoon, baanbrekend, grensverleggend, onalledaags
singulier (bn) :
ongewoon, bijzonder, onalledaags, ongemeen
ongemeen (bn) :
ongewoon, onalledaags

woordverbanden van ‘onalledaags’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

onalledaags
alledaags

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0022 c