onalledaags

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

onalledaags (bn) :
bijzonder, extravagant

als synoniem van een ander trefwoord:

ongewoon (bn) :
abnormaal, afwijkend, bijzonder, bizar, buitengemeen, buitengewoon, buitenissig, buitensporig, excentriek, extraordinair, merkwaardig, nieuw, onalledaags, ongebruikelijk, ongekend, opmerkelijk, origineel, raar, singulier, verrassend, vreemd, vreemdsoortig, zeldzaam, zonderling
curieus (bn) :
afwijkend, bijzonder, buitengewoon, eigenaardig, merkwaardig, onalledaags, opmerkelijk, raar, typisch, vreemd, vreemdsoortig, wonderlijk, zeldzaam, zonderling
onorthodox (bn) :
baanbrekend, buitengewoon, grensverleggend, onalledaags
singulier (bn) :
bijzonder, onalledaags, ongemeen, ongewoon
ongemeen (bn) :
onalledaags, ongewoon

woordverbanden van ‘onalledaags’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

onalledaags
alledaags

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0025 c