extravagant

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

extravagant (bn) :
overdreven, buitensporig, excentriek, flamboyant, verkwistend

als synoniem van een ander trefwoord:

losbandig (bn) :
slordig, lichtzinnig, los, licht, ongebonden, ongeregeld, aanstootgevend, buitensporig, extravagant, lichtvaardig, liederlijk, tomeloos, bandeloos, zedeloos
excentriek (bn) :
ongewoon, bijzonder, bizar, wonderlijk, afwijkend, raar, vreemd, origineel, eigenaardig, apart, zonderling, extravagant, buitenissig, vreemdsoortig
overdadig (bn) :
overdreven, bovenmatig, overmatig, buitensporig, overvloedig, extravagant, luxueus, weelderig, kwistig, onmatig, copieus, verkwistend, lucullisch
onzinnig (bn) :
dwaas, idioot, belachelijk, dom, dol, gek, absurd, onbenullig, ongerijmd, extravagant, zot, kolderiek, nonsensicaal, zinneloos
overdreven (bn) :
extreem, buitensporig, theatraal, extravagant, exorbitant, grotesk
onalledaags (bn) :
bijzonder, extravagant
flamboyant (bn) :
extravagant

woordverbanden van ‘extravagant’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.003 c