overdreven

als woordenboektrefwoord:

overdreven:
bn. bw. (-er, -st), buitensporig.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

overdreven (bn) :
buitensporig, exorbitant, extravagant, extreem, grotesk, theatraal

als synoniem van een ander trefwoord:

buitensporig (bn) :
bovenmatig, excessief, exorbitant, extreem, losbandig, mateloos, ongehoord, ongerijmd, onmatig, onredelijk, overdadig, overdreven, overmatig, teugelloos, tomeloos, verbazend, verregaand
overdadig (bn) :
bovenmatig, buitensporig, copieus, extravagant, kwistig, lucullisch, luxueus, onmatig, overdreven, overmatig, overvloedig, verkwistend, weelderig
overmatig (bn) :
bovenmatig, buitengemeen, buitensporig, excessief, grenzeloos, mateloos, onmatig, overdadig, overdreven, uitbundig, uitermate
bovenmatig (bn) :
buitengemeen, buitengewoon, buitensporig, excessief, mateloos, onmatig, overdadig, overdreven, overmatig, prodigieus
onecht (bn) :
gekunsteld, gemaakt, geveinsd, kunstmatig, ongemeend, onnatuurlijk, onwaarachtig, overdreven, voorgewend
overspannen (bn) :
buitensporig, geëxalteerd, gespannen, opgewonden, overdreven, overprikkeld
theatraal (bn) :
aanstellerig, dramatisch, gezwollen, onnatuurlijk, overdreven, pathetisch
geaffecteerd (bn) :
bekakt, deftig, gekunsteld, gemaakt, overdreven, precieus, voorgewend
onmatig (bn) :
buitensporig, hevig, onbeteugeld, overdadig, overdreven, overmatig
extravagant (bn) :
buitensporig, excentriek, flamboyant, overdreven, verkwistend
exorbitant (bn) :
bovenmatig, buitensporig, extreem, ongehoord, overdreven
pathetisch (bn) :
dramatisch, gezwollen, hoogdravend, overdreven
sterk (bn) :
boud, kras, onwaarschijnlijk, overdreven, straf
geëxalteerd (bn) :
opgewonden, overdreven, overspannen, verrukt
opgeschroefd (bn) :
bombastisch, gezwollen, overdreven
dramatisch (bn) :
aanstellerig, overdreven
duur (bn) :
overdreven, poenig, sjiek
dwaas (bn) :
buitensporig, overdreven
melodramatisch (bn) :
overdreven, sentimenteel
geëxalteerd (bn) :
overdreven, overspannen
onredelijk (bn) :
bovenmatig, overdreven
aanstellerig (bn) :
overdreven
overladen (bn) :
overdreven
pijnlijk (bn) :
overdreven

woordverbanden van ‘overdreven’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0025 c