onredelijk

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

onredelijk (bn) :
koppig, dwars, onbillijk
onredelijk (bn) :
overdreven, bovenmatig
onredelijk (bn) :
onverstandig
onredelijk (bn) :
ongegrond

als synoniem van een ander trefwoord:

koppig (bn) :
eigenwijs, onredelijk, hardnekkig, dwars, eigenzinnig, onbuigzaam, onverzettelijk, stug, weerbarstig, hardleers, bokkig, stijfkoppig, halsstarrig, weerspannig, obstinaat, stijfhoofdig, hardhoofdig, steilorig
buitensporig (bn) :
onredelijk, losbandig, overdreven, verbazend, bovenmatig, ongehoord, overmatig, overdadig, extreem, ongerijmd, mateloos, excessief, verregaand, exorbitant, tomeloos, onmatig, teugelloos
onverstandig (bn) :
onredelijk, dwaas, onwijs, dom, onbezonnen, ondoordacht, onnadenkend, onberaden, onoordeelkundig, onberedeneerd, baardeloos
onrechtvaardig (bn) :
onredelijk, oneerlijk, onbillijk
dwars (bn) :
onredelijk

woordverbanden van ‘onredelijk’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

onredelijk
billijk, redelijk

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0037 c