onrechtvaardig

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

onrechtvaardig (bn):
onbillijk, oneerlijk, onredelijk

als synoniem van een ander trefwoord: niet gevonden.

woordverbanden van ‘onrechtvaardig’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

onrechtvaardig
rechtvaardig

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.002 c