ongerechtvaardigd

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

ongerechtvaardigd (bn) :
ongemotiveerd, onverantwoord, ongeoorloofd
ongerechtvaardigd (bn) :
ongegrond

als synoniem van een ander trefwoord:

ongegrond (bn) :
ongemotiveerd, vals, klakkeloos, onbillijk, gratuit, ongerechtvaardigd, ongefundeerd, grondeloos

woordverbanden van ‘ongerechtvaardigd’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

ongerechtvaardigd
gerechtvaardigd

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0027 c