ongerechtvaardigd

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

ongerechtvaardigd (bn) :
ongemotiveerd, ongeoorloofd, onverantwoord
ongerechtvaardigd (bn) :
ongegrond

als synoniem van een ander trefwoord:

ongegrond (bn) :
gratuit, grondeloos, klakkeloos, onbillijk, ongefundeerd, ongemotiveerd, ongerechtvaardigd, vals

woordverbanden van ‘ongerechtvaardigd’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

ongerechtvaardigd
gerechtvaardigd

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0035 c