gerechtvaardigd

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

rechtvaardig (bn) :
acceptabel, billijk, eerlijk, fair, gegrond, gerecht, gerechtvaardigd, gewettigd, humaan, juist, onpartijdig, rechtmatig, redelijk, terecht
gewettigd (bn) :
billijk, gegrond, geoorloofd, gerechtvaardigd, rechtmatig, rechtvaardig, terecht, verdedigbaar
legitiem (bn) :
gegrond, gerechtvaardigd, gewettigd, legaal, rechtmatig, wettelijk, wettig
gegrond (bn) :
deugdelijk, gefundeerd, gerechtvaardigd, gewettigd, juist, terecht, waar
terecht (bn) :
gefundeerd, gerechtvaardigd, gewettigd, juist, rechtvaardig, verdiend
gerecht (bn) :
billijk, gerechtvaardigd, gewettigd, rechtvaardig, eerlijk
juist (bn) :
billijk, gerechtvaardigd, rechtvaardig
gefundeerd (bn) :
gegrond, gerechtvaardigd, juist
rechtmatig (bn) :
gerechtvaardigd

woordverbanden van ‘gerechtvaardigd’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

gerechtvaardigd
ongerechtvaardigd, onjuist

woorden met een verwante vorm:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0025 c