onjuist

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

onjuist (bn):
fout, foutief, incorrect, mis, onwaar, verkeerd
onjuist (bn):
ineffectief

als synoniem van een ander trefwoord:

gebrekkig (bn) :
defect, defectief, incorrect, matig, met gebreken, onjuist, onklaar, onvolkomen, slecht, verkeerd
verkeerd (bn) :
abuis, abusief, averechts, faux, fout, foutief, incorrect, mis, ongewenst, onjuist, onwaar
fout (bn) :
abuis, foutief, incorrect, mis, mislukt, onjuist, onwaar, verkeerd
scheef (bn) :
krom, onjuist, vals, verdraaid, verkeerd, vertekend, verwrongen
vals (bn) :
faux, loos, ongegrond, onjuist, onwaar, verkeerd
foutief (bn) :
fout, onjuist, verkeerd, verkeerdelijk
mis (bn) :
fault, fout, knudde, onjuist, verkeerd
onterecht (bn) :
onbillijk, onjuist, ten onrechte
abuis (bn) :
fout, mis, onjuist, verkeerd
krom (bn) :
onjuist, onlogisch
onwaar (bn) :
faux, onjuist, vals
abusievelijk (bw) :
bij abuis, onjuist, per abuis, per vergissing, verkeerd
feil (zn) :
fout, onjuist, onvolkomen

woordverbanden van ‘onjuist’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

onjuist
correct, gerechtvaardigd, goed, juist, legitiem, terecht

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 18.206.238.176.

debug info: 0.0021 c