onjuist

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

onjuist (bn) :
fout, foutief, incorrect, mis, onwaar, verkeerd
onjuist (bn) :
ineffectief

als synoniem van een ander trefwoord:

gebrekkig (bn) :
defect, defectief, incorrect, matig, met gebreken, onjuist, onklaar, onvolkomen, slecht, verkeerd
verkeerd (bn) :
abuis, abusief, averechts, faux, fout, foutief, incorrect, mis, ongewenst, onjuist, onwaar
fout (bn) :
abuis, foutief, incorrect, mis, mislukt, onjuist, onwaar, verkeerd
scheef (bn) :
krom, onjuist, vals, verdraaid, verkeerd, vertekend, verwrongen
vals (bn) :
faux, loos, ongegrond, onjuist, onwaar, verkeerd
foutief (bn) :
fout, onjuist, verkeerd, verkeerdelijk
mis (bn) :
fault, fout, knudde, onjuist, verkeerd
onterecht (bn) :
onbillijk, onjuist, ten onrechte
abuis (bn) :
fout, mis, onjuist, verkeerd
krom (bn) :
onjuist, onlogisch
onwaar (bn) :
faux, onjuist, vals
abusievelijk (bw) :
bij abuis, onjuist, per abuis, per vergissing, verkeerd
feil (zn) :
fout, onjuist, onvolkomen

woordverbanden van ‘onjuist’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

onjuist
correct, gerechtvaardigd, goed, juist, legitiem, terecht

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0028 c