onjuist

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

onjuist (bn) :
mis, verkeerd, incorrect, fout, foutief, onwaar
onjuist (bn) :
ineffectief

als synoniem van een ander trefwoord:

gebrekkig (bn) :
matig, slecht, verkeerd, onjuist, incorrect, defect, onklaar, onvolkomen, met gebreken, defectief
verkeerd (bn) :
mis, onjuist, incorrect, ongewenst, fout, averechts, foutief, onwaar, abuis, abusief, faux
fout (bn) :
mis, verkeerd, onjuist, mislukt, incorrect, foutief, onwaar, abuis
scheef (bn) :
verdraaid, verkeerd, onjuist, vals, krom, vertekend, verwrongen
vals (bn) :
loos, verkeerd, onjuist, ongegrond, onwaar, faux
foutief (bn) :
verkeerd, onjuist, fout, verkeerdelijk
mis (bn) :
verkeerd, onjuist, fout, knudde, fault
onterecht (bn) :
onjuist, onbillijk, ten onrechte
abuis (bn) :
mis, verkeerd, onjuist, fout
krom (bn) :
onjuist, onlogisch
onwaar (bn) :
onjuist, vals, faux
abusievelijk (bw) :
verkeerd, onjuist, per vergissing, per abuis, bij abuis
feil (zn) :
onjuist, fout, onvolkomen

woordverbanden van ‘onjuist’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

onjuist
correct, gerechtvaardigd, goed, juist, legitiem, terecht

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0042 c