scheef

als woordenboektrefwoord:

scheef:
v. (scheven), schijf, snede van iets.
scheef:
bn. bw. (schever, -st), niet recht, krom ; ongerijmd.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

scheef (bn):
krom, onjuist, vals, verdraaid, verkeerd, vertekend, verwrongen
scheef (bn):
krom, scheefgezakt, schuin, schuins, verwrongen
scheef (bn):
argwanend, wantrouwig
scheef (bn):
jaloers

als synoniem van een ander trefwoord:

verdraaid (bn) :
donders, gewrongen, krom, scheef, verbogen, verduiveld, vermaledijd, verminkt, verschroefd, vervormd, verwrongen
krom (bn) :
scheef, verdraaid, verkeerd
dwars (bn) :
scheef, schuin
scheel (bn) :
loens, scheef
wantrouwig (bn) :
scheef
verkeerd (bw) :
averechts, dwars, krom, misplaatst, omgekeerd, scheef, vals, verkeerd om
schuin (bw) :
diagonaal, dwars, glooiend, hellend, scheef, schuins

woordverbanden van ‘scheef’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
dwars, scheef, schuin

Dwars — scheef — schuin. Dwars is wat tegen het rechte over-staat; schuin en scheef duiden de richting aan, die tusschen recht en dwars het midden houdt, met dit onderscheid, dat scheef gewoonlijk nog het bijdenkbeeld insluit van verkeerd staande. Iemand den voet dwars zetten. Dwars-drijven. Eene schuine lijn. Een scheeve neus.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922):

in hedendaagse spelling:
dwars, scheef, schuin

79. Dwars — scheef — schuin.

Niet rechtlijnig in betrekking tot andere voorwerpen.

Dwars duidt de richting der lijn aan, die rechthoekig op een ander staat. Hij zwom dwars door de gracht.

Is de snijding der richtingslijn niet rechthoekig, dan spreekt men van scheef en schuin. Hierbij duidt men door scheef aan, dat de richting verkeerd is, dat zij dus anders behoorde te zijn, hetgeen schuin niet onderstelt. Dit pad loopt schuin door het bosch. Deze regel staat erg scheef. Deze letters staan schuin (d. i. cursief) en die staan scheef (dus verkeerd).

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
dwars, schuin, scheef, krom, gekrompen, gerimpeld, hobbelig, golvend, bochtig

DWARS, SCHUIN, SCHEEF, KROM, GEKROMPEN, GERIMPELD, HOBBELIG, GOLVEND, BOGTIG

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 2, bladzijde 201.

in hedendaagse spelling:
scheef, schuins, dwars, overdwars

SCHEEF, SCHUINS, DWARS, OVERDWARS

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, bladzijde 152.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

scheef
recht

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 3.236.126.69.

debug info: 0.0019 c