averechts

als woordenboektrefwoord:

averechts:
bw. verkeerd, links.
averechts:
bn. averechtse opvattingen, verkeerde.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

averechts (bn) :
omgekeerd, tegengesteld
averechts (bn) :
tegendraads
averechts (bn) :
verkeerd

als synoniem van een ander trefwoord:

ongerijmd (bn) :
absurd, averechts, belachelijk, buitensporig, disparaat, dwaas, idioot, inept, ongepast, onlogisch, onzinnig, zot
verkeerd (bn) :
abuis, abusief, averechts, faux, fout, foutief, incorrect, mis, ongewenst, onjuist, onwaar
tegenovergesteld (bn) :
averechts, omgekeerd, strijdig, tegengesteld
verkeerd (bw) :
averechts, dwars, krom, misplaatst, omgekeerd, scheef, vals, verkeerd om

woordverbanden van ‘averechts’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

averechts, verkeerd

Wat niet in orde is, niet is zooals het behoort. Averechts, eigenlijk wat niet recht, dus onderstboven, of bij uitbreiding achterstevoren, of met een verkeerden kant naar voren staat, is sterker dan verkeerd. Iets averechts doen, opvatten enz. beteekent: iets geheel en al van den verkeerden kant aanpakken, het geheel en al verkeerd opvatten, terwijl verkeerd eenvoudig zegt, dat iets niet gebeurt, opgevat of voorgesteld wordt, zooals het behoort. Uit den volksmond hoort men vaak de pleonastische uitdrukking: averechts verkeerd, waarin averechts als eene versterking is op te vatten.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 174:

averechts, verkeerd

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0034 c