ongepast

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

ongepast (bn) :
onfatsoenlijk, onbehoorlijk, onbeschaamd, brutaal, incorrect, stijlloos, oneerbaar, misplaatst, ongerijmd, ongeschikt, onbetamelijk, onbescheiden, tactloos, onvertogen, onwelvoeglijk, ongevoeglijk, onoorbaar
ongepast (bn) :
ontactisch, ontoepasselijk, ondoelmatig
ongepast (bn) :
ongunstig, ongelegen

als synoniem van een ander trefwoord:

onbehoorlijk (bn) :
onfatsoenlijk, verkeerd, onbeschaamd, incorrect, ongepast, onbetamelijk, onvertogen, unfair, onwelvoeglijk, ongepermitteerd
onfatsoenlijk (bn) :
grof, onbehoorlijk, onbeschoft, ongemanierd, ongepast, lomp, onbetamelijk, oneffen, zedeloos, onwelvoeglijk, onkies, onnet
onbetamelijk (bn) :
onfatsoenlijk, onbehoorlijk, ongepast, oneerbaar, onzedig, onwelvoeglijk, onvoegzaam, onpassend, ongevoeglijk, indecent
ongerijmd (bn) :
dwaas, onlogisch, idioot, onzinnig, belachelijk, ongepast, absurd, buitensporig, averechts, zot, inept, disparaat
onvertogen (bn) :
onfatsoenlijk, onbehoorlijk, ongepast, ruw, onbetamelijk, onkies
onbescheiden (bn) :
brutaal, ongepast, driest, vermetel
taboe (bn) :
verboden, ongepast, uit den boze
incorrect (bn) :
onbehoorlijk, ongepast
ongeschikt (zn) :
ongewenst, ongepast, onbruikbaar, ontoepasselijk, ondoelmatig, ondienstig

woordverbanden van ‘ongepast’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

ongepast
behoorlijk, beschaafd, correct, fatsoenlijk, gepast, keurig, netjes, voorkomend, zedelijk

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.005 c