ongepast

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

ongepast (bn) :
brutaal, incorrect, misplaatst, onbehoorlijk, onbeschaamd, onbescheiden, onbetamelijk, oneerbaar, onfatsoenlijk, ongerijmd, ongeschikt, ongevoeglijk, onoorbaar, onvertogen, onwelvoeglijk, stijlloos, tactloos
ongepast (bn) :
ondoelmatig, ontactisch, ontoepasselijk
ongepast (bn) :
ongelegen, ongunstig

als synoniem van een ander trefwoord:

onbehoorlijk (bn) :
incorrect, onbeschaamd, onbetamelijk, onfatsoenlijk, ongepast, ongepermitteerd, onvertogen, onwelvoeglijk, unfair, verkeerd
onfatsoenlijk (bn) :
grof, lomp, onbehoorlijk, onbeschoft, onbetamelijk, oneffen, ongemanierd, ongepast, onkies, onnet, onwelvoeglijk, zedeloos
onbetamelijk (bn) :
indecent, onbehoorlijk, oneerbaar, onfatsoenlijk, ongepast, ongevoeglijk, onpassend, onvoegzaam, onwelvoeglijk, onzedig
ongerijmd (bn) :
absurd, averechts, belachelijk, buitensporig, disparaat, dwaas, idioot, inept, ongepast, onlogisch, onzinnig, zot
onvertogen (bn) :
onbehoorlijk, onbetamelijk, onfatsoenlijk, ongepast, onkies, ruw
onbescheiden (bn) :
brutaal, driest, ongepast, vermetel
taboe (bn) :
ongepast, uit den boze, verboden
incorrect (bn) :
onbehoorlijk, ongepast
ongeschikt (zn) :
onbruikbaar, ondienstig, ondoelmatig, ongepast, ongewenst, ontoepasselijk

woordverbanden van ‘ongepast’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

ongepast
behoorlijk, beschaafd, correct, fatsoenlijk, gepast, keurig, netjes, voorkomend, zedelijk

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0028 c