ondoelmatig

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

ondoelmatig (bn) :
inefficiënt, ongeschikt

als synoniem van een ander trefwoord:

halfslachtig (bn) :
besluiteloos, flauw, halfbakken, onaf, ondoelmatig, slap
ongepast (bn) :
ondoelmatig, ontactisch, ontoepasselijk
ongunstig (bn) :
ondoelmatig, ongeschikt
inefficiënt (bn) :
ondoelmatig
ongeschikt (zn) :
onbruikbaar, ondienstig, ondoelmatig, ongepast, ongewenst, ontoepasselijk

woordverbanden van ‘ondoelmatig’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

ondoelmatig
doelmatig

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0025 c