ongeschikt

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

ongeschikt (zn) :
onbruikbaar, ondienstig, ondoelmatig, ongepast, ongewenst, ontoepasselijk
ongeschikt (bn) :
incapabel, incompetent, onbekwaam, onbevoegd

als synoniem van een ander trefwoord:

ongepast (bn) :
brutaal, incorrect, misplaatst, onbehoorlijk, onbeschaamd, onbescheiden, onbetamelijk, oneerbaar, onfatsoenlijk, ongerijmd, ongeschikt, ongevoeglijk, onoorbaar, onvertogen, onwelvoeglijk, stijlloos, tactloos
onbekwaam (bn) :
incapabel, onbedreven, onbevoegd, onbruikbaar, ongeschikt
ondoelmatig (bn) :
inefficiënt, ongeschikt
ongunstig (bn) :
ondoelmatig, ongeschikt
slecht (bn) :
ineffectief, ongeschikt
inadequaat (bn) :
ongeschikt

woordverbanden van ‘ongeschikt’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

ongeschikt
berekend, geschikt

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.004 c