ongeschikt

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

ongeschikt (zn) :
ongewenst, ongepast, onbruikbaar, ontoepasselijk, ondoelmatig, ondienstig
ongeschikt (bn) :
onbevoegd, onbekwaam, incompetent, incapabel

als synoniem van een ander trefwoord:

ongepast (bn) :
onfatsoenlijk, onbehoorlijk, onbeschaamd, brutaal, incorrect, stijlloos, oneerbaar, misplaatst, ongerijmd, ongeschikt, onbetamelijk, onbescheiden, tactloos, onvertogen, onwelvoeglijk, ongevoeglijk, onoorbaar
onbekwaam (bn) :
onbevoegd, onbruikbaar, ongeschikt, incapabel, onbedreven
ondoelmatig (bn) :
ongeschikt, inefficiënt
ongunstig (bn) :
ongeschikt, ondoelmatig
slecht (bn) :
ongeschikt, ineffectief
inadequaat (bn) :
ongeschikt

woordverbanden van ‘ongeschikt’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

ongeschikt
berekend, geschikt

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0021 c