ongevoeglijk

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

ongepast (bn) :
onfatsoenlijk, onbehoorlijk, onbeschaamd, brutaal, incorrect, stijlloos, oneerbaar, misplaatst, ongerijmd, ongeschikt, onbetamelijk, onbescheiden, tactloos, onvertogen, onwelvoeglijk, ongevoeglijk, onoorbaar
onbetamelijk (bn) :
onfatsoenlijk, onbehoorlijk, ongepast, oneerbaar, onzedig, onwelvoeglijk, onvoegzaam, onpassend, ongevoeglijk, indecent

woordverbanden van ‘ongevoeglijk’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

ongevoeglijk
gevoeglijk

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0038 c