onwelvoeglijk

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

ongepast (bn) :
onfatsoenlijk, onbehoorlijk, onbeschaamd, brutaal, incorrect, stijlloos, oneerbaar, misplaatst, ongerijmd, ongeschikt, onbetamelijk, onbescheiden, tactloos, onvertogen, onwelvoeglijk, ongevoeglijk, onoorbaar
onbehoorlijk (bn) :
onfatsoenlijk, verkeerd, onbeschaamd, incorrect, ongepast, onbetamelijk, onvertogen, unfair, onwelvoeglijk, ongepermitteerd
onfatsoenlijk (bn) :
grof, onbehoorlijk, onbeschoft, ongemanierd, ongepast, lomp, onbetamelijk, oneffen, zedeloos, onwelvoeglijk, onkies, onnet
onbetamelijk (bn) :
onfatsoenlijk, onbehoorlijk, ongepast, oneerbaar, onzedig, onwelvoeglijk, onvoegzaam, onpassend, ongevoeglijk, indecent
onzedelijk (bn) :
onkuis, onzedig, liederlijk, onwelvoeglijk

woordverbanden van ‘onwelvoeglijk’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

onwelvoeglijk
welvoeglijk

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.003 c