verkeerd

als woordenboektrefwoord:

verkeerd:
bn. bw. (-er, -st), onjuist, slecht.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

verkeerd (bn):
abuis, abusief, averechts, faux, fout, foutief, incorrect, mis, ongewenst, onjuist, onwaar
verkeerd (bn):
kwaad, pervers, schuins, slecht
verkeerd (bw):
averechts, dwars, krom, misplaatst, omgekeerd, scheef, vals, verkeerd om

als synoniem van een ander trefwoord:

slecht (bn) :
bar, bedonderd, belazerd, beroerd, gebrekkig, hopeloos, inferieur, kut, kwaad, lelijk, mies, ondeugdelijk, ongunstig, onvoldoende, onvoordelig, snood, tering, treurig, verfoeilijk, verkeerd, vierkant, waardeloos, wan, zwak
onbehoorlijk (bn) :
incorrect, onbeschaamd, onbetamelijk, onfatsoenlijk, ongepast, ongepermitteerd, onvertogen, onwelvoeglijk, unfair, verkeerd
pervers (bn) :
boosaardig, decadent, morbide, onnatuurlijk, ontaard, tegennatuurlijk, verdorven, verkeerd, ziekelijk
gebrekkig (bn) :
defect, defectief, incorrect, matig, met gebreken, onjuist, onklaar, onvolkomen, slecht, verkeerd
schadelijk (bn) :
funest, giftig, kwaad, kwalijk, nadelig, ongezond, pernicieus, slecht, verderfelijk, verkeerd
fout (bn) :
abuis, foutief, incorrect, mis, mislukt, onjuist, onwaar, verkeerd
scheef (bn) :
krom, onjuist, vals, verdraaid, verkeerd, vertekend, verwrongen
vals (bn) :
faux, loos, ongegrond, onjuist, onwaar, verkeerd
onjuist (bn) :
fout, foutief, incorrect, mis, onwaar, verkeerd
kwaad (bn) :
euvel, slecht, verdorven, verkeerd, zondig
foutief (bn) :
fout, onjuist, verkeerd, verkeerdelijk
mis (bn) :
fault, fout, knudde, onjuist, verkeerd
krom (bn) :
scheef, verdraaid, verkeerd
faux (bn) :
fout, onwaar, vals, verkeerd
abuis (bn) :
fout, mis, onjuist, verkeerd
slecht (bn) :
fout, misplaatst, verkeerd
slim (bn) :
erg, slecht, verkeerd
averechts (bn) :
verkeerd
incorrect (bn) :
verkeerd
abusievelijk (bw) :
bij abuis, onjuist, per abuis, per vergissing, verkeerd

woordverbanden van ‘verkeerd’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
averechts, verkeerd

Averechts — verkeerd. Wat niet in orde is, niet is zooals het behoort. Averechts, eigenlijk wat niet recht, dus onderstboven, of bij uitbreiding achterstevoren, of met een verkeerden kant naar voren staat, is sterker dan verkeerd. Iets averechts doen, opvatten enz. beteekent: iets geheel en al van den verkeerden kant aanpakken, het geheel en al verkeerd opvatten, terwijl verkeerd eenvoudig zegt, dat iets niet gebeurt, opgevat of voorgesteld wordt, zooals het behoort. Uit den volksmond hoort men vaak de pleonastische uitdrukking: averechts verkeerd, waarin averechts als eene versterking is op te vatten.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
averechts, verkeerd

AVEREGTSCH, VERKEERD

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 174.

in hedendaagse spelling:
omgekeerd, verkeerd

OMGEKEERD, VERKEERD

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, bladzijde 6.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

verkeerd
correct, goed, juist

woorden met een verwante vorm:

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0025 c