snood

als woordenboektrefwoord:

snood:
bn. (snoder, -st), slecht; misdadig.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

gemeen (bn) :
akelig, boosaardig, doortrapt, fielterig, geniepig, honds, krenkend, kwetsend, laag, laag-bij-de-gronds, laaghartig, min, onedel, oneerlijk, ploerterig, ploertig, schofterig, schurkachtig, slecht, smerig, snood, trouweloos, vals, verachtelijk, verraderlijk, vilein, vinnig, vuig, vuil, wreed
slecht (bn) :
bar, bedonderd, belazerd, beroerd, gebrekkig, hopeloos, inferieur, kut, kwaad, lelijk, mies, ondeugdelijk, ongunstig, onvoldoende, onvoordelig, snood, tering, treurig, verfoeilijk, verkeerd, vierkant, waardeloos, wan, zwak
laag (bn) :
abject, eerloos, gemeen, gering, karakterloos, klein, laag-bij-de-gronds, min, nietswaardig, onedel, plat, ploerterig, schandelijk, serviel, slecht, snood, verachtelijk, vilein, vuig, vuil, vulgair, laaghartig
sluw (bn) :
arglistig, doortrapt, duivels, geraffineerd, geslepen, gewiekst, kwaadaardig, leep, listig, loos, politiek, slim, slinks, snood, uitgekiend, uitgekookt, uitgeslapen, vals, verraderlijk
sinister (bn) :
duister, griezelig, naargeestig, onguur, onheilspellend, schrikwekkend, snood, somber, veeg
heilloos (bn) :
desastreus, fataal, funest, noodlottig, rampspoedig, rampzalig, snood, verderfelijk
boos (bn) :
boosaardig, kwaadaardig, kwaadwillig, slecht, snood, verdorven, vijandig, zondig
misdadig (bn) :
crimineel, delinquent, maffioos, snood, strafbaar
zondig (bn) :
goddeloos, slecht, snood, verderfelijk, verdorven
godvergeten (bn) :
goddeloos, schandalig, schandelijk, snood
gering (bn) :
gemeen, laag, laaghartig, min, snood
duister (bn) :
illegaal, louche, snood
heilloos (bn) :
goddeloos, snood

woordverbanden van ‘snood’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0129 nc