vulgair

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

vulgair (bn) :
plat, grof, smerig, laag, ordinair, vunzig, vuns
vulgair (bn) :
gemeen, alledaags

als synoniem van een ander trefwoord:

laag (bn) :
slecht, plat, gemeen, klein, min, vuil, schandelijk, gering, verachtelijk, vulgair, eerloos, laaghartig, onedel, vilein, abject, nietswaardig, vuig, ploerterig, karakterloos, laag-bij-de-gronds, snood, serviel
grof (bn) :
onbeleefd, onfatsoenlijk, gemeen, ruig, onbeschoft, rauw, ongezouten, lomp, onbeschaafd, ruw, vulgair, platvloers, frank, onbehouwen, cru, vrank
ordinair (bn) :
plat, gemeen, smakeloos, minderwaardig, gebruikelijk, min, gewoon, onbeschaafd, alledaags, gering, vulgair, banaal
plat (bn) :
onbeschaafd, ruw, schuin, ordinair, alledaags, vulgair, schunnig, banaal, triviaal, plebejisch
gemeen (bn) :
grof, eenvoudig, gewoon, ordinair, alledaags, volks, vulgair, triviaal
banaal (bn) :
plat, afgezaagd, onbenullig, ordinair, alledaags, vulgair, triviaal
smerig (bn) :
schuin, vulgair, schunnig, obsceen, onzindelijk, voos
triviaal (bn) :
plat, laag, afgezaagd, vulgair, banaal, platvloers
vuns (bn) :
smerig, ordinair, vulgair, schunnig, vunzig

woordverbanden van ‘vulgair’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0028 c