gewoon

als woordenboektrefwoord:

gewoon:
bn. bw. (gewoner, meest -), dagelijks gebeurende ; gewend.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

gewoon (bn):
algemeen, alledaags, doorsnee, eenvoudig, gangbaar, gebruikelijk, gemeen, gemiddeld, middelmatig, normaal, ordinair, regelmatig, simpel, vast
gewoon (bn):
alledaags, banaal, eenvoudig, onopvallend, ordinair
gewoon (bw):
eenvoudigweg, gewoonweg, ronduit, simpelweg, volstrekt, zonder meer
gewoon (bw):
karakterloos, onbetekenend
gewoon (bw):
domweg, zomaar
gewoon (bw):
gewend

als synoniem van een ander trefwoord:

normaal (bn) :
doorsnee, doorgaans, gangbaar, gebruikelijk, gemiddeld, gewoon, gewoonlijk, in de regel, in orde, normaliter, regelmatig, standaard
onbetekenend (bn) :
beuzelachtig, gering, gewoon, middelmatig, nietig, nietsbetekenend, onaanzienlijk, onbeduidend, onbelangrijk, ondermaats
ordinair (bn) :
alledaags, banaal, gebruikelijk, gemeen, gering, gewoon, min, minderwaardig, onbeschaafd, plat, smakeloos, vulgair
afgezaagd (bn) :
alledaags, clichématig, flauw, gewoon, melig, oud, oudbakken, passé, verouderd, versleten, zouteloos
gemeenzaam (bn) :
eigen, familiaar, familiair, gemoedelijk, gewoon, intiem, ongedwongen, populair, vertrouwelijk
gebruikelijk (bn) :
bekend, conventioneel, gangbaar, gevestigd, gewoon, gewoonlijk, normaal, traditioneel, usueel
eenvoudig (bn) :
alledaags, bescheiden, enkelvoudig, gewoon, natuurlijk, ongecompliceerd, simpel, sober
gangbaar (bn) :
algemeen erkend, courant, dagelijks, gebruikelijk, gevestigd, gewoon, veelvoorkomend
algemeen (bn) :
alledaags, gangbaar, gemeen, generaal, gewoon, heersend, universeel, veelvoorkomend
middelmatig (bn) :
gewoon, lala, matig, mediocre, modaal, onbeduidend, redelijk, tamelijk, zozo, zwak
gemiddeld (bn) :
doorsnee, doorsnee-, gewoon, middelbaar, middelmatig, modaal, normaal
gemeen (bn) :
alledaags, eenvoudig, gewoon, grof, ordinair, triviaal, volks, vulgair
traditioneel (bn) :
aloud, gebruikelijk, overgeleverd, gewoon
dagelijks (bn) :
alledaags, daags, geregeld, gewoon
triviaal (bn) :
alledaags, gewoon, volks
conventioneel (bn) :
gewoon, traditioneel
populair (bn) :
gemeenzaam, gewoon
volks (bn) :
gewoon, plebejisch
gewend (bn) :
gewoon
gewoonweg (bw) :
bepaald, compleet, domweg, doodeenvoudig, eenvoudigweg, gewoon, gladweg, ronduit, simpelweg, slechtweg, uitgesproken, vlakweg, werkelijk
regelmatig (bw) :
behoorlijk, courant, gelijkmatig, geregeld, gewoon, nauwkeurig, ordelijk, regulair, regulier, vaak
simpelweg (bw) :
eenvoudig, eenvoudigweg, gewoon, gewoonweg, ronduit, simpel
simpel (bw) :
eenvoudigweg, gewoon, gewoonweg, ronduit, simpelweg
alledaags (av) :
algemeen, banaal, doodgewoon, doorsnee, gewoon, onbeduidend, onopvallend, ordinair, prozaïsch, triviaal

woordverbanden van ‘gewoon’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

gewoon
abnormaal, bijzonder, buitengewoon, buitensporig, curieus, eigenaardig, excentriek, exceptioneel, extreem, gek, hoogst, merkwaardig, ongewoon, pathologisch, raar, speciaal, typisch, uitzonderlijk, vreemd, wonderlijk
zie ook:
gewoon zijn

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 34.239.167.74.

debug info: 0.0023 c