normaal

als woordenboektrefwoord:

normaal:
bn. bw. volgens de regel.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

normaal (bn) :
doorsnee, doorgaans, gangbaar, gebruikelijk, gemiddeld, gewoon, gewoonlijk, in de regel, in orde, normaliter, regelmatig, standaard
normaal (bn) :
ideaal
normaal (zn) :
loodlijn, verticaal

als synoniem van een ander trefwoord:

gewoon (bn) :
algemeen, alledaags, doorsnee, eenvoudig, gangbaar, gebruikelijk, gemeen, gemiddeld, middelmatig, normaal, ordinair, regelmatig, simpel, vast
gebruikelijk (bn) :
bekend, conventioneel, gangbaar, gevestigd, gewoon, gewoonlijk, normaal, traditioneel, usueel
gemiddeld (bn) :
doorsnee, doorsnee-, gewoon, middelbaar, middelmatig, modaal, normaal
dagdagelijks (bn) :
doordeweeks, normaal, ordinair
menselijk (bn) :
natuurlijk, normaal
in orde (bn) :
normaal, rond
gewoonlijk (bw) :
door de bank, doorgaans, gebruikelijk, gemeenlijk, in de regel, in het algemeen, meestal, normaal, normaliter, veelal
doorgaans (bw) :
gewoonlijk, in de regel, meestal, normaal, normaliter
standaard (zn) :
criterium, graadmeter, maatstaf, norm, normaal, normering, normstelling, toetssteen

woordverbanden van ‘normaal’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

normaal
abnormaal, bijzonder, buitengewoon, buitensporig, curieus, extreem, gek, hoogst, merkwaardig, ongewoon, pathologisch, raar, typisch, uitzonderlijk, vreemd, wonderlijk

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0029 c