normaal

als woordenboektrefwoord:

normaal:
bn. bw. volgens de regel.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

normaal (bn) :
regelmatig, gemiddeld, gebruikelijk, gewoonlijk, gewoon, normaliter, doorgaans, standaard, in orde, doorsnee, gangbaar, in de regel
normaal (bn) :
ideaal
normaal (zn) :
verticaal, loodlijn

als synoniem van een ander trefwoord:

gewoon (bn) :
eenvoudig, simpel, gemeen, regelmatig, gemiddeld, gebruikelijk, vast, middelmatig, normaal, algemeen, doorsnee, ordinair, alledaags, gangbaar
gebruikelijk (bn) :
bekend, gewoonlijk, gewoon, normaal, gevestigd, conventioneel, traditioneel, gangbaar, usueel
gemiddeld (bn) :
middelbaar, gewoon, middelmatig, normaal, doorsnee, modaal, doorsnee-
dagdagelijks (bn) :
normaal, ordinair, doordeweeks
menselijk (bn) :
natuurlijk, normaal
in orde (bn) :
rond, normaal
gewoonlijk (bw) :
gebruikelijk, normaal, normaliter, doorgaans, meestal, veelal, gemeenlijk, in het algemeen, in de regel, door de bank
doorgaans (bw) :
gewoonlijk, normaal, normaliter, meestal, in de regel
standaard (zn) :
norm, normaal, graadmeter, criterium, maatstaf, normering, toetssteen, normstelling

woordverbanden van ‘normaal’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

normaal
abnormaal, bijzonder, buitengewoon, buitensporig, curieus, extreem, gek, hoogst, merkwaardig, ongewoon, pathologisch, raar, typisch, uitzonderlijk, vreemd, wonderlijk

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0032 c