veelal

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

veelal (bw):
doorgaans, in de regel, meestal, meestentijds, veeltijds

als synoniem van een ander trefwoord:

meestal (bw) :
dikwijls, doorgaans, gewoonlijk, in de regel, in het algemeen, meest, meestentijds, over het algemeen, veeltijds, veelal
gewoonlijk (bw) :
door de bank, doorgaans, gebruikelijk, gemeenlijk, in de regel, in het algemeen, meestal, normaal, normaliter, veelal
veelvuldig (bw) :
dikwijls, veelal

woordverbanden van ‘veelal’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

veelal
soms, weleens, zelden

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0021 c