veel

als woordenboektrefwoord:

veel:
telw. niet weinig.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

veel (bn) :
genoeg, legio, onderscheiden, plenty, talrijk
veel (bw) :
aanzienlijk, belangrijk, erg, heel, molto, sterk, zeer
veel (bw) :
dikwijls, menigmaal, vaak
veel (bw) :
hard

als synoniem van een ander trefwoord:

overvloedig (bn) :
abondant, ampel, bij de vleet, copieus, exuberant, gul, in overvloed, luxueus, mild, onbekrompen, overdadig, plenty, rijk, rijkelijk, royaal, ruim, ruimschoots, treffelijk, uitvoerig, veel, volop, weelderig
aanzienlijk (bn) :
aanmerkelijk, aardig, beduidend, belangrijk, considerabel, enorm, flink, groot, hoog, merkbaar, merkelijk, noemenswaard, omvangrijk, opmerkelijk, reusachtig, ruim, veel
erg (bn) :
behoorlijk, bijster, danig, enorm, flinkheel, hevig, intens, nogal, onwijs, schromelijk, veel, verregaand, vreselijk, zeer, zwaar
groot (bn) :
aanzienlijk, dik, flink, fors, hoog, lang, omvangrijk, ontzaglijk, ruim, stevig, veel, wijd
sterk (bn) :
aanzienlijk, fel, fiks, flink, fors, geweldig, hard, hevig, intens, veel, zeer, zwaar
talrijk (bn) :
menigvuldig, talloos, uitgebreid, veel
legio (bn) :
ontelbaar, talrijk, veel
onderscheiden (bn) :
veel
hard (bw) :
veel

woordverbanden van ‘veel’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 411:

meer, veel

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

veel
enig, enkel, gering, min, pover, sporadisch, weinig, zelden

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord
werkwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0043 c