veel

als woordenboektrefwoord:

veel:
telw. niet weinig.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

veel (bn) :
onderscheiden, genoeg, talrijk, legio, plenty
veel (bw) :
heel, belangrijk, sterk, zeer, erg, aanzienlijk, molto
veel (bw) :
vaak, dikwijls, menigmaal
veel (bw) :
hard

als synoniem van een ander trefwoord:

overvloedig (bn) :
rijk, ruim, in overvloed, royaal, veel, uitvoerig, mild, rijkelijk, overdadig, gul, volop, ruimschoots, luxueus, weelderig, copieus, ampel, onbekrompen, bij de vleet, abondant, plenty, treffelijk, exuberant
aanzienlijk (bn) :
flink, reusachtig, hoog, belangrijk, ruim, aardig, veel, opmerkelijk, groot, enorm, omvangrijk, beduidend, merkbaar, aanmerkelijk, considerabel, noemenswaard, merkelijk
erg (bn) :
behoorlijk, nogal, hevig, zwaar, zeer, intens, veel, onwijs, enorm, vreselijk, bijster, verregaand, schromelijk, danig, flinkheel
groot (bn) :
stevig, flink, hoog, ruim, veel, lang, fors, omvangrijk, aanzienlijk, dik, wijd, ontzaglijk
sterk (bn) :
flink, hard, hevig, zwaar, zeer, intens, veel, geweldig, fors, fel, aanzienlijk, fiks
talrijk (bn) :
uitgebreid, veel, talloos, menigvuldig
legio (bn) :
ontelbaar, veel, talrijk
onderscheiden (bn) :
veel
hard (bw) :
veel

woordverbanden van ‘veel’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 411:

meer, veel

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

veel
enig, enkel, gering, min, pover, sporadisch, weinig, zelden

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord
werkwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0034 c