pover

als woordenboektrefwoord:

pover:
bn. bw. (-der, -st), armoedig.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

pover (bn) :
armetierig, armzalig, dun, karig, povertjes, schamel, schraal

als synoniem van een ander trefwoord:

klein (bn) :
beperkt, bescheiden, dun, gering, kort, luttel, miezerig, nietig, onaanzienlijk, onbeduidend, onbelangrijk, onbetekenend, petieterig, peuterig, pietepeuterig, pieterig, popperig, pover, prullerig, schamel, summier
schraal (bn) :
arm, armelijk, armoedig, armzalig, behoeftig, gering, iel, karig, krap, mager, miezerig, onaanzienlijk, ontoereikend, pover, schaars, schamel, schriel, sober, zwak
karig (bn) :
armoedig, gierig, krap, krenterig, matig, parcimonieus, pover, schraal, schriel, sober, sobertjes, spaarzaam, stiefmoederlijk, weinig, zuinig
armzalig (bn) :
achenebbisj, armetierig, armoedig, beroerd, deerniswekkend, ellendig, erbarmelijk, kaal, luizig, miserabel, pover, schraal, sjofel, treurig
gering (bn) :
klein, luttel, mager, onaanzienlijk, onbeduidend, onbelangrijk, onbetekenend, pover, schamel, summier
mager (bn) :
dor, gering, magertjes, onbeduidend, onvruchtbaar, pover, schraal, schraaltjes, sobertjes
bekrompen (bn) :
armetierig, armoedig, karig, pover, schamel
dun (bn) :
dunnetjes, ondeugdelijk, onsolide, pover
schamel (bn) :
armzalig, mager, pover, slecht
armetierig (bn) :
armelijk, armoedig, pover

woordverbanden van ‘pover’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

pover
aanmerkelijk, aanzienlijk, belangrijk, bende, boel, ettelijke, hoop, kapitaal, massa, respectabel, stoot, tig, veel

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0029 c