hoop

als woordenboektrefwoord:

hoop:
m. (hopen), stapel, menigte.
hoop, hope:
v. verwachting.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

hoop (zn) :
lading, hoeveelheid, vracht, berg, massa, troep, menigte, stelletje, boel, bom, zooi, tas, bende, stapel, klomp, partij, schep, kluit, schaar, heleboel, ophoping, kwak, bulk, gros, belt, schare, veelheid, zwik, dot, zootje, opeenhoping, trossel, schelf, resem
hoop (zn) :
verwachting, vertrouwen, illusie, uitzicht, hope
hoop (zn) :
toevlucht, houvast, redding, toeverlaat
hoop (zn) :
poep, mest, drol, keutel, feces

als synoniem van een ander trefwoord:

opeenhoping (zn) :
verzameling, concentratie, stapel, hoop, opstopping, cluster, ophoping, gedrang, kluwen, aggregaat, accumulatie, cumulatie, agglomeratie, agglomeraat, conglomeraat, opstapeling, opeenstapeling
berg (zn) :
lading, vracht, massa, macht, overvloed, stelletje, menigte, pak, boel, bom, zooi, stapel, schep, kluit, hoop, heleboel, stoot, kwak, bulk, veelheid, zwik
partij (zn) :
troep, verzameling, hoeveelheid, handeltje, groep, portie, stapel, zending, hoop, lot, batch, kaveling
massa (zn) :
berg, vracht, voorraad, overvloed, boel, lawine, bende, stortvloed, hoop, heleboel, zootje, slomp
boel (zn) :
massa, rommel, gedoe, menigte, pan, hoop, heleboel, mikmak, reutemeteut, zwik, rataplan, reut
menigte (zn) :
berg, overvloed, boel, rits, zooi, schep, kluit, hoop, bult, heleboel, kwantiteit, ris, resem
troep (zn) :
rommel, stel, rotzooi, rij, bende, partij, hoop, reutemeteut, janboel, ris, reut
wens (zn) :
zucht, zin, verlangen, wil, hoop, begeerte, believen, betrachting, desideratum
hoeveelheid (zn) :
aantal, portie, gedeelte, getal, partij, hoop, dosis, kwantiteit, tal, kwantum
zwerm (zn) :
massa, troep, groep, menigte, vlucht, kudde, kolonie, hoop, schaar, sliert
vertrouwen (zn) :
geloof, overtuiging, zekerheid, hoop, krediet, confidentie, fiducie
uitzicht (zn) :
kijk, verwachting, kans, vooruitzicht, perspectief, hoop, prospect
klomp (zn) :
blok, stuk, massa, brok, kluit, klont, hoop, bonk, homp, slomp, kloef
schat (zn) :
rijkdom, voorraad, overvloed, bezit, hoop, weelde
verlangen (zn) :
wens, zucht, lust, drang, behoefte, hoop, begeerte
bende (zn) :
groep, gang, gespuis, horde, hoop, kliek, schare
overvloed (zn) :
massa, vracht, lading, schat, boel, schep, hoop
verwachting (zn) :
vooruitzicht, vermoeden, voorspelling, hoop
drol (zn) :
vlaai, uitwerpsel, hoop, keutel, vijg, bolus
schaar (zn) :
troep, massa, menigte, zwerm, hoop, schare
kudde (zn) :
troep, school, drift, hoop, schaar, drom
zootje (zn) :
massa, berg, bende, stapel, hoop, reut
stapel (zn) :
tas, hoop, opeenhoping, schelf
vracht (zn) :
massa, berg, boel, stapel, hoop
mijt (zn) :
hooiberg, hoop, opper, schelf
stoot (zn) :
troep, lading, massa, hoop
bende (zn) :
massa, vracht, zooi, hoop
drom (zn) :
troep, zwerm, hoop, meute
moed (zn) :
kracht, vertrouwen, hoop
kluit (zn) :
massa, menigte, hoop
belt (zn) :
hoop, ashoop
dot (zn) :
bundel, hoop
tas (zn) :
stapel, hoop
smak (zn) :
boel, hoop

woordverbanden van ‘hoop’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

hoop, massa, stapel, tas

Een menigte dingen op en bij elkander. Hoop veronderstelt eene groote hoeveelheid voorwerpen, die op en door elkander liggen: een hoop steenen, een hoop hooi. Massa drukt meer uit, dat iets een ongeregeld, ongeordend geheel is; het wordt ook van vloeistoffen gezegd. Eene verwarde massa. Ook bij tas denkt men meer aan eene onregelmatige opeenhooping. Bij stapel onderstelt men doorgaans eene regelmatige schikking. Een stapel guldens = een aantal guldens netjes op elkander gelegd.

in Nederduitsche synonymen (1836), band 2, blz. 238:

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 257:

hoop, stapel

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 259:

hopen, hoop, wensen, wens

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

hoop
enig, enkel, gering, pover, wanhoop, weinig

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord
werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0043 c