kijk

als woordenboektrefwoord:

kijk:
m. het bezien.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

kijk (zn) :
overzicht, visie, oordeel, opvatting, standpunt, idee, mening, inzicht, blik, beschouwing, zienswijze, gezichtspunt
kijk (zn) :
vooruitzicht, zicht, uitzicht

als synoniem van een ander trefwoord:

mening (zn) :
kijk, gedacht, inzien, visie, oordeel, overtuiging, opvatting, denkbeeld, zin, standpunt, idee, gedachte, inzicht, geest, denkwijze, zienswijze, opinie, gezindheid, dunk, convictie, gevoelen, denkwijs, stellingname
opvatting (zn) :
kijk, visie, oordeel, beoordeling, overtuiging, denkbeeld, standpunt, mening, gedachte, inzicht, geest, denkwijze, beschouwing, optie, begrip, zienswijze, opinie, dunk, convictie, gevoelen, stellingname
overzicht (zn) :
schets, kijk, terugblik, staat, hoofdlijn, extract, samenvatting, revue, bulletin, uittreksel, resumé, synopsis, historiek, epitome, wedersamenstelling, resumptie, excerpt, aperçu, bilan
inzicht (zn) :
kijk, visie, onderscheid, overtuiging, opvatting, zin, zicht, verstand, mening, blik, benul, beschouwing, hersens, begrip, besef, notie, erkentenis, doorzicht, prudentie, denkwijs
visie (zn) :
kijk, oordeel, opvatting, standpunt, mening, inzicht, blik, beschouwing, zienswijze, optiek, gezichtspunt
blik (zn) :
oog, kijk, visie, standpunt, inzicht, beschouwing, oogpunt, zienswijze, optiek, gezichtspunt, zienswijs
zienswijze (zn) :
kijk, visie, opvatting, standpunt, idee, mening, gedachte, blik, beschouwing, gezichtspunt, gevoelen
uitzicht (zn) :
kijk, verwachting, kans, vooruitzicht, perspectief, hoop, prospect
beschouwing (zn) :
kijk, visie, opvatting, standpunt, blik, zienswijze, gezichtspunt
oordeel (zn) :
kijk, inzien, onderscheid, zicht, verstand, doorzicht, prudentie
zicht (zn) :
kijk, visie, inzicht, doorzicht, prudentie
perceptie (zn) :
kijk, visie, inzicht

woordverbanden van ‘kijk’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord
werkwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0046 c