extract

als woordenboektrefwoord:

extract:
o. (-en), uittreksel van een boek, een geschrift; afkooksel: vleesextract.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

extract (zn):
aftreksel, uittreksel

als synoniem van een ander trefwoord:

overzicht (zn) :
aperçu, bilan, bulletin, epitome, excerpt, extract, historiek, hoofdlijn, kijk, resumé, resumptie, revue, samenvatting, schets, staat, synopsis, terugblik, uittreksel, wedersamenstelling
samenvatting (zn) :
aperçu, excerpt, extract, hoofdlijn, overzicht, regest, resumptie, resumé, schets, synopsis, uittreksel
aftreksel (zn) :
afkooksel, elixer, essence, extract, oplossing, uittreksel
uittreksel (zn) :
aftreksel, excerpt, extract, samenvatting

woordverbanden van ‘extract’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0021 c