regest

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

samenvatting (zn) :
aperçu, excerpt, extract, hoofdlijn, overzicht, regest, resumptie, resumé, schets, synopsis, uittreksel

woordverbanden van ‘regest’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0022 c