samenvatting

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

samenvatting (zn) :
aperçu, excerpt, extract, hoofdlijn, overzicht, regest, resumptie, resumé, schets, synopsis, uittreksel

als synoniem van een ander trefwoord:

overzicht (zn) :
aperçu, bilan, bulletin, epitome, excerpt, extract, historiek, hoofdlijn, kijk, resumé, resumptie, revue, samenvatting, schets, staat, synopsis, terugblik, uittreksel, wedersamenstelling
uittreksel (zn) :
aftreksel, excerpt, extract, samenvatting
excerpt (zn) :
samenvatting, uittreksel
begrip (zn) :
samenvatting

woordverbanden van ‘samenvatting’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0039 c