Synoniemen.net gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën ("cookies"), onder andere om je een optimale gebruikerservaring te bieden. Dat houdt in dat synoniemen.net het gedrag van bezoekers vastlegt, analyseert en deelt en zo de website beter afstemt op de interesses van de bezoeker. Cookies van Improve Digital en AppNexus kunnen worden gebruikt om advertenties te tonen, gedragsgegevens te delen en artikelen aan te bevelen op synoniemen.net die aansluiten op je interesses.

Lees meer over ons privacy-beleid.

cookies accepteren

cookies niet accepteren


staat

als woordenboektrefwoord:

staat:
m. (staten), stand, rang ; opschik; lijst; rijk, gebied.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

staat (zn):
conditie, gesteldheid, hoedanigheid, situatie, stand van zaken, toestand
staat (zn):
lijst, opgave, overzicht, tabel, uittreksel
staat (zn):
rang, stand, standing, status, waardigheid
staat (zn):
overheid, regering, vadertje staat
staat (zn):
gebied, land, natie, rijk
staat (zn):
gelegenheid
staat (zn):
berekening

als synoniem van een ander trefwoord:

overzicht (zn) :
aperçu, bilan, bulletin, epitome, excerpt, extract, historiek, hoofdlijn, kijk, resumé, resumptie, revue, samenvatting, schets, staat, synopsis, terugblik, uittreksel, wedersamenstelling
gebied (zn) :
areaal, contrei, contreien, district, domein, gewest, gouw, invloedssfeer, land, landschap, landstreek, omgeving, omvang, rayon, regio, revier, rijk, staat, streek, terrein, territorium, zone
lijst (zn) :
aaneenschakeling, cedel, ceel, enumeratie, opeenvolging, opgaaf, opsomming, ranglijst, reeks, register, rij, rol, staat, tabel, tableau, tafel
macht (zn) :
bewind, gezag, grootmacht, heerschappij, machtsblok, mogendheid, overheid, puissance, regime, staat, staatsmacht, supermacht, wereldmacht
situatie (zn) :
affaire, bedoening, constellatie, context, gelegenheid, gesteldheid, omstandigheid, staat, stand, stand van zaken, tafereel, toestand
stand (zn) :
gesteldheid, halt, houding, ligging, plaats, plaatsing, pose, positie, situatie, staat, stilstand, toestand
toestand (zn) :
conditie, gesteldheid, junctuur, omstandigheid, positie, situatie, staat, stand, stand van zaken, status
hoedanigheid (zn) :
aard, aspect, dimensie, eigenschap, functie, geaardheid, gesteldheid, kwaliteit, staat
rang (zn) :
graad, klasse, niveau, plaats, positie, staat, stand, standing, trap, waardigheid
positie (zn) :
constellatie, gesteldheid, situatie, staat, toestand, stand van zaken
conditie (zn) :
gesteldheid, omstandigheid, staat, toestand
hoedanigheid (zn) :
attribuut, rol, staat, status, waardigheid
tabel (zn) :
overzicht, register, rij, rol, staat
rijk (zn) :
domein, gebied, land, natie, staat
land (zn) :
grondgebied, natie, rijk, staat
status (zn) :
hoedanigheid, staat, toestand
opgave (zn) :
opgaaf, overzicht, staat
mogendheid (zn) :
macht, natie, staat
peil (zn) :
staat, toestand
berekening (zn) :
som, staat

woordverbanden van ‘staat’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908)*:

in hedendaagse spelling:
land, gebied, staat, rijk

Land — gebied — staat — rijk. Land ziet op de staatkundige grenzen der oppervlakte; staat op de maatschappelijke vereeniging der inwoners; rijk noemt men alleen een staat in zooverre de inwoners door een vorst geregeerd worden; gebied in zooverre een geregeld bestuur over eene zekere uitgestrektheid gronds zijn gezag doet gelden.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
land, staat, rijk

LAND, STAAT, RIJK

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 356.

* De spelling in deze bronnen kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

zie ook:
in staat, vadertje staat

bij andere sites:

synoniemen-sites:
Alexandria - Interglot - ONW - MijnWoordenboek
woordenboeken:
ANW - WNT - Van Dale Hedendaags Nederlands - WikiWoordenboek - puzzelwoordenboek
oorsprong:
etymologiebank
zinsverband:
context
vertalen:
naar het
overige:
Citaten - Wikipedia - Google

debug info: 0.003 c