staat

als woordenboektrefwoord:

staat:
m. (staten), stand, rang ; opschik; lijst; rijk, gebied.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

staat (zn):
conditie, gesteldheid, hoedanigheid, situatie, stand van zaken, toestand
staat (zn):
lijst, opgave, overzicht, tabel, uittreksel
staat (zn):
rang, stand, standing, status, waardigheid
staat (zn):
overheid, regering, vadertje staat
staat (zn):
gebied, land, natie, rijk
staat (zn):
gelegenheid
staat (zn):
berekening

als synoniem van een ander trefwoord:

gebied (zn) :
areaal, contrei, contreien, district, domein, gewest, gouw, invloedssfeer, land, landschap, landstreek, omgeving, omvang, rayon, regio, revier, rijk, staat, streek, terrein, territorium, zone
overzicht (zn) :
aperçu, bilan, bulletin, epitome, excerpt, extract, historiek, hoofdlijn, kijk, resumé, resumptie, revue, samenvatting, schets, staat, synopsis, terugblik, uittreksel, wedersamenstelling
lijst (zn) :
aaneenschakeling, cedel, ceel, enumeratie, opeenvolging, opgaaf, opsomming, ranglijst, reeks, register, rij, rol, staat, tabel, tableau, tafel
macht (zn) :
bewind, gezag, grootmacht, heerschappij, machtsblok, mogendheid, overheid, puissance, regime, staat, staatsmacht, supermacht, wereldmacht
situatie (zn) :
affaire, bedoening, constellatie, context, gelegenheid, gesteldheid, omstandigheid, staat, stand, stand van zaken, tafereel, toestand
stand (zn) :
gesteldheid, halt, houding, ligging, plaats, plaatsing, pose, positie, situatie, staat, stilstand, toestand
toestand (zn) :
conditie, gesteldheid, junctuur, omstandigheid, positie, situatie, staat, stand, stand van zaken, status
hoedanigheid (zn) :
aard, aspect, dimensie, eigenschap, functie, geaardheid, gesteldheid, kwaliteit, staat
rang (zn) :
graad, klasse, niveau, plaats, positie, staat, stand, standing, trap, waardigheid
positie (zn) :
constellatie, gesteldheid, situatie, staat, toestand, stand van zaken
conditie (zn) :
gesteldheid, omstandigheid, staat, toestand
hoedanigheid (zn) :
attribuut, rol, staat, status, waardigheid
tabel (zn) :
overzicht, register, rij, rol, staat
rijk (zn) :
domein, gebied, land, natie, staat
land (zn) :
grondgebied, natie, rijk, staat
status (zn) :
hoedanigheid, staat, toestand
opgave (zn) :
opgaaf, overzicht, staat
mogendheid (zn) :
macht, natie, staat
peil (zn) :
staat, toestand
berekening (zn) :
som, staat

woordverbanden van ‘staat’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
land, gebied, staat, rijk

Land — gebied — staat — rijk. Land ziet op de staatkundige grenzen der oppervlakte; staat op de maatschappelijke vereeniging der inwoners; rijk noemt men alleen een staat in zooverre de inwoners door een vorst geregeerd worden; gebied in zooverre een geregeld bestuur over eene zekere uitgestrektheid gronds zijn gezag doet gelden.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
land, staat, rijk

LAND, STAAT, RIJK

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 356.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

zie ook:
daar staat tegenover dat, in staat, in staat stellen, in staat zijn, vadertje staat

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 3.236.112.98.

debug info: 0.003 c