bewind

als woordenboektrefwoord:

bewind:
o. bestuur, beheer, regering.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

bewind (zn) :
beheer, beleid, bestel, bestuur, gezag, macht, regering, regime
bewind (zn) :
junta

als synoniem van een ander trefwoord:

bestuur (zn) :
autoriteit, bedrijfsleiding, beheer, beleid, bestel, bestuurscollege, bewind, comiteit, commissariaat, directie, gezag, gouvernement, hoofd, hoofdbestuur, leiding, overheid, raad, regering, regiem, regime, regiment, staf, top
macht (zn) :
bewind, gezag, grootmacht, heerschappij, machtsblok, mogendheid, overheid, puissance, regime, staat, staatsmacht, supermacht, wereldmacht
beheer (zn) :
aanvoering, administratie, bestuur, bewind, bewindvoering, directie, leiderschap, leiding, management, raad, staf, toezicht
regering (zn) :
administratie, bewind, gouvernement, kabinet, landsbestuur, overheid, regeringsperiode
autoriteit (zn) :
bestuur, bewind, gezag, gezagsdrager, gouvernement, overheid, regime
dictatuur (zn) :
bewind, onderdrukking, schrikbewind, totalitarisme

woordverbanden van ‘bewind’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Oefening van gezag. Bestuur zegt alleen, dat men de leiding van zaken in handen heeft; beheer geeft eene uitoefening van gezag te kennen in dienst van of ten behoeve van iemand anders: het beheer over goederen, over eene nalatenschap. Een werk in eigen beheer nemen. Heerschappij en regeering worden voornamelijk gebezigd van het bestuur over een staat: bewind van het bestuur eener maatschappij: de bewindhebbers der O. I. Compagnie. Heerschappij onderstelt bij hem, die ze oefent, niet alleen het recht, maar ook de macht om zich te doen gelden; het wordt ook figuurlijk gebruikt, b.v. Heerschappij over zijne hartstochten.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0207 c