overheid

als woordenboektrefwoord:

overheid:
v. organisatie waaraan het openbaar gezag is toevertrouwd.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

bestuur (zn) :
autoriteit, bedrijfsleiding, beheer, beleid, bestel, bestuurscollege, bewind, comiteit, commissariaat, directie, gezag, gouvernement, hoofd, hoofdbestuur, leiding, overheid, raad, regering, regiem, regime, regiment, staf, top
macht (zn) :
bewind, gezag, grootmacht, heerschappij, machtsblok, mogendheid, overheid, puissance, regime, staat, staatsmacht, supermacht, wereldmacht
regering (zn) :
administratie, bewind, gouvernement, kabinet, landsbestuur, overheid, regeringsperiode
autoriteit (zn) :
bestuur, bewind, gezag, gezagsdrager, gouvernement, overheid, regime
gezag (zn) :
autoriteiten, gezagsdrager, machthebber, overheid, regering, regime
staat (zn) :
overheid, regering, vadertje staat
magistraat (zn) :
overheid, stadsregering
rijk (zn) :
overheid

woordverbanden van ‘overheid’ grafisch weergegeven

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord / voorzetsel / bijvoeglijk naamwoord / bijwoord / voornaamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.005 c