leiding

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

leiding (zn) :
bestuur, directie, hoofd, besturing, staf, beheer, management, leiderschap, aanvoering, bestiering
leiding (zn) :
koker, buis, pijp, draad

als synoniem van een ander trefwoord:

bestuur (zn) :
top, directie, gezag, overheid, hoofd, regering, beleid, raad, leiding, bewind, staf, beheer, bestel, autoriteit, regime, regiment, commissariaat, gouvernement, regiem, hoofdbestuur, bedrijfsleiding, comiteit, bestuurscollege
top (zn) :
bestuur, bovenlaag, directie, leiding, staf, toplaag, elite, partijtop, bedrijfsleiding, bedrijfstop, bestuurscollege, hoofdbestuur, opperbestuur
beheer (zn) :
bestuur, directie, toezicht, raad, leiding, bewind, staf, management, leiderschap, administratie, aanvoering, bewindvoering
hoofd (zn) :
titel, knikker, naam, kop, leiding, bol, gezicht, hersenen, peer, opschrift, raap, harses, caput
commissariaat (zn) :
bestuur, directie, top, leiding, staf, beheer, bestuurscollege, hoofdbestuur, opperbestuur
management (zn) :
bestuur, directie, kader, leiding, staf, beheer, bedrijfsvoering
buis (zn) :
slang, koker, goot, leiding, pijp, schacht, cilinder
auspiciën (zn) :
toezicht, leiding, bescherming
hoofd (zn) :
kop, spits, leiding, voorfront
staf (zn) :
directie, leiding, management
leiderschap (zn) :
leiding, beheer, aanvoering
directie (zn) :
bestuur, toezicht, leiding
hoofd (zn) :
bestuur, top, leiding

woordverbanden van ‘leiding’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 278:

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0216 c