leiding

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

leiding (zn):
aanvoering, beheer, bestiering, besturing, bestuur, directie, hoofd, leiderschap, management, staf
leiding (zn):
buis, draad, koker, pijp

als synoniem van een ander trefwoord:

bestuur (zn) :
autoriteit, bedrijfsleiding, beheer, beleid, bestel, bestuurscollege, bewind, comiteit, commissariaat, directie, gezag, gouvernement, hoofd, hoofdbestuur, leiding, overheid, raad, regering, regiem, regime, regiment, staf, top
top (zn) :
bedrijfsleiding, bedrijfstop, bestuur, bestuurscollege, bovenlaag, directie, elite, hoofdbestuur, leiding, opperbestuur, partijtop, staf, toplaag
beheer (zn) :
aanvoering, administratie, bestuur, bewind, bewindvoering, directie, leiderschap, leiding, management, raad, staf, toezicht
hoofd (zn) :
bol, caput, gezicht, harses, hersenen, knikker, kop, leiding, naam, opschrift, peer, raap, titel
commissariaat (zn) :
beheer, bestuur, bestuurscollege, directie, hoofdbestuur, leiding, opperbestuur, staf, top
management (zn) :
bedrijfsvoering, beheer, bestuur, directie, kader, leiding, staf
buis (zn) :
cilinder, goot, koker, leiding, pijp, schacht, slang
auspiciën (zn) :
bescherming, leiding, toezicht
hoofd (zn) :
kop, leiding, spits, voorfront
staf (zn) :
directie, leiding, management
leiderschap (zn) :
aanvoering, beheer, leiding
directie (zn) :
bestuur, leiding, toezicht
hoofd (zn) :
bestuur, leiding, top

woordverbanden van ‘leiding’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
beleid, bestuur, besturing, leiding

BELEID, BESTUUR, BESTURING, LEIDING

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 278.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

zie ook:
de leiding hebben, de leiding hebben over

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0019 c