spits

als woordenboektrefwoord:

spits:
bn. bw. (-er, -t), puntig.
spits:
v. (-en), punt ; voorhoede.
spits:
o. het spits (weerstand) bieden.
spits:
m. (-en), spitshond.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

spits (zn):
aanval, aanvaller, voorhoede, voorhoedespeler
spits (zn):
hoofd, kruin, piek, punt, top
spits (zn):
puntspeler, spitsspeler
spits (zn):
spitsuur, topdrukte
spits (bn):
gevat, kien, pienter, scherpzinnig, schrander, slim
spits (bn):
puntig, scherp
spits (ww):
spitsuren

als synoniem van een ander trefwoord:

spitsvondig (bn) :
gesofisticeerd, gesofistikeerd, gezocht, knap, listig, loos, scherpzinnig, sofistisch, spits, subtiel, vergezocht, vernuftig
gevat (bn) :
ad rem, bijdehand, geestig, piechem, puntig, raak, scherp, scherpzinnig, slagvaardig, snedig, spits, spitsvondig, vlug
scherpzinnig (bn) :
gevat, helder, intelligent, knap, kritisch, opmerkzaam, scherp, scherpziend, schrander, slim, spits, vernuftig
vernuftig (bn) :
handig, industrieus, ingenieus, intelligent, slim, spits, uitgekiend, vindingrijk
kien (bn) :
bijdehand, gis, goochem, pienter, scherp, schrander, slim, spits
gesofistikeerd (bn) :
geestig, gesofisticeerd, spits, spitsvondig
scherp (bn) :
fijn, raak, scherpzinnig, spits
puntig (bn) :
scherp, spits, stekelig
top (zn) :
hoogste punt, hoogtepunt, kruin, maximum, piek, punt, spits, topje, toppunt, uiteinde, zenit
punt (zn) :
piek, prik, spits, timp, tip, tipje, toot, top, toppunt, uiteinde
uiteinde (zn) :
eind, kant, nok, punt, spits, timp, top, uiterste
hoofd (zn) :
kop, leiding, spits, voorfront
toppunt (zn) :
punt, spits, top

woordverbanden van ‘spits’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
punt, spits

Punt — spits. Bij punt denkt men meer aan het uiterste einde eener zaak, bij spits aan het scherp toeloopende van het uiteinde.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
punt, spits

PUNT, SPITS

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, bladzijde 117.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

spits
stomp
zie ook:
op de spits drijven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

Gepland onderhoud
Zondagochtend 9 augustus vindt serveronderhoud plaats. De site zal daardoor een poos niet bereikbaar zijn. Waarschijnlijk duurt dat minder dan een halfuur. In het slechtste geval zou het een paar uur kunnen uitlopen. Mijn excuses voor het ongemak.

debug info: 0.0021 c