spits

als woordenboektrefwoord:

spits:
bn. bw. (-er, -t), puntig.
spits:
v. (-en), punt ; voorhoede.
spits:
o. het spits (weerstand) bieden.
spits:
m. (-en), spitshond.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

spits (zn) :
aanval, aanvaller, voorhoede, voorhoedespeler
spits (zn) :
hoofd, kruin, piek, punt, top
spits (zn) :
puntspeler, spitsspeler
spits (zn) :
spitsuur, topdrukte
spits (zn) :
spitsuren
spits (bn) :
gevat, kien, pienter, scherpzinnig, schrander, slim
spits (bn) :
puntig, scherp

als synoniem van een ander trefwoord:

spitsvondig (bn) :
gesofisticeerd, gesofistikeerd, gezocht, knap, listig, loos, scherpzinnig, sofistisch, spits, subtiel, vergezocht, vernuftig
gevat (bn) :
ad rem, bijdehand, geestig, piechem, puntig, raak, scherp, scherpzinnig, slagvaardig, snedig, spits, spitsvondig, vlug
scherpzinnig (bn) :
gevat, helder, intelligent, knap, kritisch, opmerkzaam, scherp, scherpziend, schrander, slim, spits, vernuftig
vernuftig (bn) :
handig, industrieus, ingenieus, intelligent, slim, spits, uitgekiend, vindingrijk
kien (bn) :
bijdehand, gis, goochem, pienter, scherp, schrander, slim, spits
gesofistikeerd (bn) :
geestig, gesofisticeerd, spits, spitsvondig
scherp (bn) :
fijn, raak, scherpzinnig, spits
puntig (bn) :
scherp, spits, stekelig
top (zn) :
hoogste punt, hoogtepunt, kruin, maximum, piek, punt, spits, topje, toppunt, uiteinde, zenit
punt (zn) :
piek, prik, spits, timp, tip, tipje, toot, top, toppunt, uiteinde
uiteinde (zn) :
eind, kant, nok, punt, spits, timp, top, uiterste
hoofd (zn) :
kop, leiding, spits, voorfront
toppunt (zn) :
punt, spits, top

woordverbanden van ‘spits’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

punt, spits

Bij punt denkt men meer aan het uiterste einde eener zaak, bij spits aan het scherp toeloopende van het uiteinde.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 117:

punt, spits

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

spits
stomp

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0036 c