kant

als woordenboektrefwoord:

kant:
m. (-en), zijde, rand.
kant:
v. (-en), speldenwerk.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

kant (zn):
grens, rand, uiteinde, vlak, zij, zijde, zijkant
kant (zn):
oever, wal, walkant, zoom
kant (zn):
aspect, dimensie, hoek
kant (zn):
kantwerk, lacetwerk
kant (zn):
afdeling, partij
kant (zn):
kantlijn, marge
kant (zn):
bladzijde
kant (zn):
boordsel
kant (zn):
richting
kant (bn):
flink, in orde, kloek, naar behoren, welgevormd

als synoniem van een ander trefwoord:

aspect (zn) :
aanzicht, dimensie, facet, hoedanigheid, kant, oogpunt, opzicht, verschijningsvorm, zijde
rand (zn) :
boord, grens, kant, lijn, lijst, limbus, omboordsel, omtrek, strook, trans, zoom
zoom (zn) :
beslag, boord, buitenkant, inleg, kant, marge, oever, omtrek, rand, zelfkant
partij (zn) :
aanhang, fractie, groep, groepering, kamp, kant, ploeg, richting, zijde
dimensie (zn) :
aspect, facet, hoedanigheid, kant, laag, opzicht, zijde
uiteinde (zn) :
eind, kant, nok, punt, spits, timp, top, uiterste
boordsel (zn) :
galon, garneersel, kant, limbus, passement
rand (zn) :
boord, kant, oever, richel, zoom
zijde (zn) :
kant, partij, richting, vak
boord (zn) :
kant, manchet, rand, zoom
zijde (zn) :
kant, vlak, zijkant
richting (zn) :
hoek, kant, zijde
eind (zn) :
kant, uiteinde
zijtje (zn) :
kant, zijkant
hand (zn) :
kant, zijde
vlak (zn) :
kant, zijde
zij (zn) :
kant, zijde
kloek (bn) :
ferm, fiks, flink, fors, fris, groot, kant, robuust, stevig, struis

woordverbanden van ‘kant’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
boord, kant, kust, oever, rand, strand, wal, zoom

Boord — kant — kust — oever — rand — strand — wal — zoom. De grenzen van een vlak. Boord, rand, kant en zoom worden van de grenzen van verschillende soorten van vlakken gezegd; kust, oever, strand en wal alleen van de grenzen eener uitgestrektheid lands, wanneer deze door water worden aangegeven. Kant duidt meestal de smallere zij-vlakte van iets aan: de kant van de tafel, van een geldstuk (ook de rand), de waterkant. Men zegt verder den boord of den rand van een glas, den kant van een vlot. Wanneer men van de boorden eener rivier spreekt, dan verstaat men daar eigenlijk de grenslijnen harer bedding onder. De grens van eene vlakteuitgestrektheid, van een bosch, enz. noemt men den kant, den rand of den zoom. Van kleedingstnkken gebezigd, duidt zoom den omgeslagen en vastgenaaiden rand aan, waardoor het uitrafelen wordt voorkomen. Tusschen den zoom en den rand van een zakdoek bestaat dus een vrij groot verschil; deze woorden zijn dan ook hier geen synoniemen. De rand (lijst) om een plafond. Oever wordt zoowel met betrekking tot de zee als tot rivieren gebezigd, strand alleen met betrekking tot de zee. Kust heet de lijn, waarin land en zee elkander ontmoeten; verder wordt er onder verstaan de geheele streek land, die zich langs de zee uitstrekt. Door wal verslaat men een oever, waaraan door kunst meer verhevenheid gegeven is, dan hij oorspronkelijk had, gelijk b.v. het geval is met de oevers van de meeste Hollandsche binnenwateren.

in hedendaagse spelling:
kaam, kant, schimmel

Kaam — kant — schimmel. Schimmel is de algemeene naam voor de kleine plantjes die zich ontwikkelen, waar organische stoffen in bederf overgaan. Bij natte waren als bier, azijn enz. noemt men dit kaam, bij wijn spreekt men van kant.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
boord, kant, kust, oever, rand, strand, wal, zom

BOORD, KANT, KUST, OEVER, RAND, STRAND, WAL, ZOOM

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 391.

in hedendaagse spelling:
wal, kant, zijde, zom, oever, kust, stand, het droge

WAL, KANT, ZIJDE, ZOOM, OEVER, KUST, STAND, HET DROOGE

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 2, bladzijde 305.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

zie ook:
aan de andere kant, aan de ene kant, aan kant maken, negatieve kant, van de ene kant, kanten

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 3.214.184.223.

debug info: 0.0023 c