grens

als woordenboektrefwoord:

grens:
v. (...zen), scheidingslijn; uiterste punt, begin of einde.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

grens (zn) :
beperking, eindpunt, uiterste, maximum, einde, scheiding, buitenkant, plafond, rand, afbakening, limiet, grenslijn, scheidingslijn, omkadering, begrenzing, grenslinie, afgrenzing, afperking, afpaling, demarcatie

als synoniem van een ander trefwoord:

scheiding (zn) :
grens, indeling, afscheiding, splitsing, ontbinding, lijn, afzondering, ontleding, separatie, scheuring, losmaking, verbreking, scheidslijn
kader (zn) :
grens, afbakening, limiet, grenslijn, scheidingslijn, omkadering, grenslinie, begrenzing, afgrenzing, afperking, afpaling, demarcatie
beperking (zn) :
grens, voorbehoud, maat, reductie, restrictie, inperking, verkorting, limitatie, gebondenheid, beteugeling, beknotting, begrenzing
rand (zn) :
omtrek, grens, boord, lijst, lijn, zoom, kant, strook, trans, omboordsel, limbus
afbakening (zn) :
grens, afscheiding, tracering, afgrenzing, afperking, afpaling, demarcatie
uiterste (zn) :
uiteinde, grens, eind, toppunt, tegenpool, pool, summum, extreme
grenslijn (zn) :
grens, scheiding, limiet, scheilijn, scheidslijn, grenslinie
periferie (zn) :
omtrek, grens, buitenkant, rand, randgebied, buitenzij
kant (zn) :
zijde, uiteinde, grens, rand, zijkant, vlak, zij
limiet (zn) :
beperking, grens, plafond, grenslijn
scheiding (zn) :
grens, grensscheiding
lijn (zn) :
omtrek, grens, rand
afscheiding (zn) :
grens, afbakening
rand (zn) :
grens, buitenkant
perk (zn) :
grens

woordverbanden van ‘grens’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0041 c