grens

als woordenboektrefwoord:

grens:
v. (...zen), scheidingslijn; uiterste punt, begin of einde.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

grens (zn) :
afbakening, afgrenzing, afpaling, afperking, begrenzing, beperking, buitenkant, demarcatie, einde, eindpunt, grenslijn, grenslinie, limiet, maximum, omkadering, plafond, rand, scheiding, scheidingslijn, uiterste

als synoniem van een ander trefwoord:

scheiding (zn) :
afscheiding, afzondering, grens, indeling, lijn, losmaking, ontbinding, ontleding, scheidslijn, scheuring, separatie, splitsing, verbreking
kader (zn) :
afbakening, afgrenzing, afpaling, afperking, begrenzing, demarcatie, grens, grenslijn, grenslinie, limiet, omkadering, scheidingslijn
beperking (zn) :
begrenzing, beknotting, beteugeling, gebondenheid, grens, inperking, limitatie, maat, reductie, restrictie, verkorting, voorbehoud
rand (zn) :
boord, grens, kant, lijn, lijst, limbus, omboordsel, omtrek, strook, trans, zoom
afbakening (zn) :
afgrenzing, afpaling, afperking, afscheiding, demarcatie, grens, tracering
uiterste (zn) :
eind, extreme, grens, pool, summum, tegenpool, toppunt, uiteinde
grenslijn (zn) :
grens, grenslinie, limiet, scheiding, scheidslijn, scheilijn
periferie (zn) :
buitenkant, buitenzij, grens, omtrek, rand, randgebied
kant (zn) :
grens, rand, uiteinde, vlak, zij, zijde, zijkant
limiet (zn) :
beperking, grens, grenslijn, plafond
scheiding (zn) :
grens, grensscheiding
lijn (zn) :
grens, omtrek, rand
afscheiding (zn) :
afbakening, grens
rand (zn) :
buitenkant, grens
perk (zn) :
grens

woordverbanden van ‘grens’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0031 c