begrenzing

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

grens (zn) :
beperking, eindpunt, uiterste, maximum, einde, scheiding, buitenkant, plafond, rand, afbakening, limiet, grenslijn, scheidingslijn, omkadering, begrenzing, grenslinie, afgrenzing, afperking, afpaling, demarcatie
kader (zn) :
grens, afbakening, limiet, grenslijn, scheidingslijn, omkadering, grenslinie, begrenzing, afgrenzing, afperking, afpaling, demarcatie
beperking (zn) :
grens, voorbehoud, maat, reductie, restrictie, inperking, verkorting, limitatie, gebondenheid, beteugeling, beknotting, begrenzing
afbakening (zn) :
beperking, begrenzing

woordverbanden van ‘begrenzing’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0032 c