beperking

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

beperking (zn) :
begrenzing, beknotting, beteugeling, gebondenheid, grens, inperking, limitatie, maat, reductie, restrictie, verkorting, voorbehoud
beperking (zn) :
inkrimping, terugdringing, vermindering

als synoniem van een ander trefwoord:

grens (zn) :
afbakening, afgrenzing, afpaling, afperking, begrenzing, beperking, buitenkant, demarcatie, einde, eindpunt, grenslijn, grenslinie, limiet, maximum, omkadering, plafond, rand, scheiding, scheidingslijn, uiterste
reductie (zn) :
afname, afslag, beperking, daling, inkrimping, korting, mindering, prijsvermindering, slinking, terugbrenging, verkleining, verlaging, vermindering
verlaging (zn) :
afslag, beperking, daling, reductie, vermindering
limiet (zn) :
beperking, grens, grenslijn, plafond
afbakening (zn) :
begrenzing, beperking
restrictie (zn) :
beperking

woordverbanden van ‘beperking’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0023 c