buitenkant

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

buitenkant (zn) :
buitenwijk, periferie, rand
buitenkant (zn) :
buitenzij, uitwendigheid
buitenkant (zn) :
exterieur, uiterlijk

als synoniem van een ander trefwoord:

grens (zn) :
afbakening, afgrenzing, afpaling, afperking, begrenzing, beperking, buitenkant, demarcatie, einde, eindpunt, grenslijn, grenslinie, limiet, maximum, omkadering, plafond, rand, scheiding, scheidingslijn, uiterste
uiterlijk (zn) :
aanblik, aangezicht, aanzicht, aanzien, aspect, buitenkant, buitenzijde, exterieur, fysionomie, gedaante, gestalte, gezicht, habitus, schijn, schors, uitzicht, voorkomen, vorm
zoom (zn) :
beslag, boord, buitenkant, inleg, kant, marge, oever, omtrek, rand, zelfkant
schijn (zn) :
buitenkant, dekmantel, façade, gelijkenis, mom, uiterlijk, voorkomen
exterieur (zn) :
buitenkant, buitenzijde, uiterlijk, uitwendig, uitwendige
periferie (zn) :
buitenkant, buitenzij, grens, omtrek, rand, randgebied
rand (zn) :
buitenkant, grens

woordverbanden van ‘buitenkant’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

buitenkant
binnenkant

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0026 c