grenslijn

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

grenslijn (zn):
grens, grenslinie, limiet, scheiding, scheidslijn, scheilijn
grenslijn (zn):
demarcatielijn

als synoniem van een ander trefwoord:

grens (zn) :
afbakening, afgrenzing, afpaling, afperking, begrenzing, beperking, buitenkant, demarcatie, einde, eindpunt, grenslijn, grenslinie, limiet, maximum, omkadering, plafond, rand, scheiding, scheidingslijn, uiterste
kader (zn) :
afbakening, afgrenzing, afpaling, afperking, begrenzing, demarcatie, grens, grenslijn, grenslinie, limiet, omkadering, scheidingslijn
demarcatie (zn) :
afbakening, grenslijn, grensscheiding
limiet (zn) :
beperking, grens, grenslijn, plafond
demarcatielijn (zn) :
grenslijn, scheidslinie
zijde (zn) :
grenslijn, grensvlak

woordverbanden van ‘grenslijn’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0025 c