kader

als woordenboektrefwoord:

kader:
o. (-s), lijst, rand ; al de onderofficieren en korporaals.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

kader (zn) :
afbakening, afgrenzing, afpaling, afperking, begrenzing, demarcatie, grens, grenslijn, grenslinie, limiet, omkadering, scheidingslijn
kader (zn) :
frame, lijst, omlijning, omlijsting, raam, raamwerk
kader (zn) :
leidinggevenden, management, staf
kader (zn) :
context, raamwerk, verband
kader (zn) :
entourage, omgeving
kader (zn) :
personeel

als synoniem van een ander trefwoord:

verband (zn) :
betrekking, coherentie, cohesie, context, correlatie, ineenvoeging, kader, lijn, relatie, samenhang, verbinding, verhouding
lijst (zn) :
kader, lijstwerk, moulure, omkadering, omlijsting, raam, raamwerk, rand, wissellijst
management (zn) :
bedrijfsvoering, beheer, bestuur, directie, kader, leiding, staf
context (zn) :
configuratie, kader, omstandigheid, sfeer, situatie
raam (zn) :
kader, lijst, lijstwerk, omlijsting
bestek (zn) :
context, kader, onderwerp, opzet
rand (zn) :
kader, lijst, omlijsting
paradigma (zn) :
gedachtepatroon, kader
raam (zn) :
kader, lijn, strekking
staf (zn) :
kader

woordverbanden van ‘kader’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

bestek:
omvang, ruimte, kader (niet: eetgerei)
kader:
afdeling
kader:
bestek, ruimte
kader:
lijst, rand
rand:
boord, zoom, kant, oever, richel, velg, lijst, kader

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

kader
basis

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0028 c