basis

als woordenboektrefwoord:

basis:
v. (-sen of bases), grondslag, grondlijn.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

basis (zn):
backing, basement, beginsel, fondament, fondement, fundament, fundering, grond, grondlijn, grondslag, grondvesting, grondvlak, hoeksteen, onderbouw, ondergrond, onderlaag, pijler, substantie, substraat, uitgangspunt, voet
basis (zn):
basiselement, hoofdbestanddeel
basis (zn):
steunpunt, uitvalsbasis
basis (zn):
achterban, backing
basis (zn):
standplaats
basis (zn):
legerbasis

als synoniem van een ander trefwoord:

grondslag (zn) :
basis, basisprincipe, begin, beginsel, fondament, fondement, fundament, fundering, grond, grondvesting, hoeksteen, hoofdbestanddeel, onderbouw, ondergrond, onderlaag, oorsprong, opzet, pijler, substraat, uitgangspunt
grond (zn) :
basis, beginsel, fondament, fondement, fundament, fundering, grondslag, grondvesting, hoeksteen, onderbouw, onderlaag, pijler
uitgangspunt (zn) :
aanleiding, basis, beginpunt, grondslag, standpunt, startplaats, startpunt, vertrekpunt
fundament (zn) :
basis, fondament, fondement, grondslag, grondvest, grondvesting, onderbouw, voet
grondbeginsel (zn) :
basis, element, grondregel, principe, stelregel, uitgangspunt
fundering (zn) :
basement, basis, fondering, fundament, grondslag, grondvest
voet (zn) :
aarde, basis, bodem, grond, onderschraging
wortel (zn) :
basis, bron, oorsprong, oorzaak
ondergrond (zn) :
basis, fundament, grondslag
achtergrond (zn) :
afkomst, basis, verleden

woordverbanden van ‘basis’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

basis
kader, top
zie ook:
op basis van

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 3.236.97.49.

debug info: 0.0022 c