basis

als woordenboektrefwoord:

basis:
v. (-sen of bases), grondslag, grondlijn.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

basis (zn) :
grond, beginsel, uitgangspunt, onderlaag, onderbouw, voet, substantie, grondslag, fundering, fundament, ondergrond, grondvlak, hoeksteen, pijler, substraat, basement, grondlijn, grondvesting, backing, fondement, fondament
basis (zn) :
hoofdbestanddeel, basiselement
basis (zn) :
steunpunt, uitvalsbasis
basis (zn) :
achterban, backing
basis (zn) :
standplaats
basis (zn) :
legerbasis

als synoniem van een ander trefwoord:

grondslag (zn) :
grond, basis, opzet, beginsel, begin, uitgangspunt, onderbouw, onderlaag, oorsprong, fundering, fundament, ondergrond, hoeksteen, pijler, substraat, hoofdbestanddeel, basisprincipe, grondvesting, fondement, fondament
grond (zn) :
basis, beginsel, onderlaag, onderbouw, grondslag, fundering, fundament, hoeksteen, pijler, grondvesting, fondement, fondament
uitgangspunt (zn) :
beginpunt, basis, aanleiding, standpunt, grondslag, startpunt, vertrekpunt, startplaats
fundament (zn) :
basis, onderbouw, voet, grondslag, grondvest, grondvesting, fondement, fondament
grondbeginsel (zn) :
basis, uitgangspunt, element, principe, stelregel, grondregel
fundering (zn) :
basis, grondslag, fundament, grondvest, basement, fondering
voet (zn) :
grond, bodem, basis, aarde, onderschraging
wortel (zn) :
bron, oorzaak, basis, oorsprong
ondergrond (zn) :
basis, grondslag, fundament
achtergrond (zn) :
basis, afkomst, verleden

woordverbanden van ‘basis’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

basis
kader, top

zie ook:

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0031 c