basis

als woordenboektrefwoord:

basis:
v. (-sen of bases), grondslag, grondlijn.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

basis (zn) :
backing, basement, beginsel, fondament, fondement, fundament, fundering, grond, grondlijn, grondslag, grondvesting, grondvlak, hoeksteen, onderbouw, ondergrond, onderlaag, pijler, substantie, substraat, uitgangspunt, voet
basis (zn) :
basiselement, hoofdbestanddeel
basis (zn) :
steunpunt, uitvalsbasis
basis (zn) :
achterban, backing
basis (zn) :
standplaats
basis (zn) :
legerbasis

als synoniem van een ander trefwoord:

grondslag (zn) :
basis, basisprincipe, begin, beginsel, fondament, fondement, fundament, fundering, grond, grondvesting, hoeksteen, hoofdbestanddeel, onderbouw, ondergrond, onderlaag, oorsprong, opzet, pijler, substraat, uitgangspunt
grond (zn) :
basis, beginsel, fondament, fondement, fundament, fundering, grondslag, grondvesting, hoeksteen, onderbouw, onderlaag, pijler
uitgangspunt (zn) :
aanleiding, basis, beginpunt, grondslag, standpunt, startplaats, startpunt, vertrekpunt
fundament (zn) :
basis, fondament, fondement, grondslag, grondvest, grondvesting, onderbouw, voet
grondbeginsel (zn) :
basis, element, grondregel, principe, stelregel, uitgangspunt
fundering (zn) :
basement, basis, fondering, fundament, grondslag, grondvest
voet (zn) :
aarde, basis, bodem, grond, onderschraging
wortel (zn) :
basis, bron, oorsprong, oorzaak
ondergrond (zn) :
basis, fundament, grondslag
achtergrond (zn) :
afkomst, basis, verleden

woordverbanden van ‘basis’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

basis
kader, top

zie ook:

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0034 c