element

als woordenboektrefwoord:

element:
o. (-en), beginsel; toestel tot opwekking van chemische elektr.; hij is in zijn element, hij is in zijn schik.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

element (zn) :
aspect, bouwsteen, component, deel, factor, ingrediënt, kracht, onderdeel
element (zn) :
bouwdeel, constituent, segment
element (zn) :
grondbeginsel, grondslag
element (zn) :
bestanddeel, grondstof
element (zn) :
verwarmingselement
element (zn) :
persoon

als synoniem van een ander trefwoord:

onderdeel (zn) :
aandeel, aspect, bestanddeel, bouwsteen, component, detail, eenheid, element, factor, fractie, fragment, ingrediënt, onderafdeling, part, portie, segment, stap, stuk, stukje
deel (zn) :
aandeel, element, flard, gedeelte, geleding, hap, ingrediënt, metameer, onderdeel, pak, pakket, pars, part, portie, segment, stuk, stukje
component (zn) :
bestanddeel, constituent, element, factor, grondstof, ingrediënt, onderdeel
segment (zn) :
deel, element, fragment, gedeelte, geleding, onderdeel, part, stuk, stukje
factor (zn) :
element, ingrediënt, onderdeel, bestanddeel, component, constituent
grondbeginsel (zn) :
basis, element, grondregel, principe, stelregel, uitgangspunt
persoon (zn) :
element, figuur, heerschap, iemand, personage, type
grondstof (zn) :
element, materiaal, materie, stof, substantie
bestanddeel (zn) :
component, element, grondstof, ingrediënt

woordverbanden van ‘element’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

element
compleet, geheel, heel, totaal, volledig, voluit

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0028 c