bron

als woordenboektrefwoord:

bron:
v. (-nen), opwelling van water uit de grond ; oorzaak.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

bron (zn) :
oorzaak, begin, wortel, stam, oorsprong, kiem, origine
bron (zn) :
wel, waterbron, put, springbron, springader
bron (zn) :
informatiebron, zegsman

als synoniem van een ander trefwoord:

oorsprong (zn) :
bron, geboorte, zaad, beginsel, begin, wortel, stam, grondslag, kiem, ontstaan, aanvang, ader, bakermat, genesis, wording
origine (zn) :
bron, afkomst, wortel, stam, herkomst, oorsprong, kiem, komaf, afstamming
haard (zn) :
bron, centrum, middelpunt, brandpunt, focus, broeinest
wel (zn) :
bron, koker, waterput, schacht, put, welput
begin (zn) :
bron, wortel, stam, oorsprong, origine
wortel (zn) :
bron, oorzaak, basis, oorsprong
ader (zn) :
bron, oorzaak, oorsprong
oorzaak (zn) :
bron, wortel, oorsprong
put (zn) :
bron, wel

woordverbanden van ‘bron’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

bron, oorsprong

De gezamenlijke bronnen eener rivier vormen den oorsprong der rivier. Het eerste ziet meer op het ontstaan van den waterstroom, oorsprong op de herkomst van de rivier. Figuurlijk gebruikt men bron en oorsprong juist omgekeerd; het eerste voor de naaste, het tweede voor de meer verwijderde aanleiding eener zaak.

bron, wel

De plaats, waar het water beneden de oppervlakte der aarde uit den grond komt, noemt men wel; de wel van eene pomp; eene opening in de aarde, waar het op natuurlijke wijze uit den bodem opwelt of ontspringt, heet bron. Bij wel denkt men meer aan een voortdurend opborrelen uit den grond, bij bron aan eene gemakkelijke gelegenheid om de vloeistof door scheppen enz. te verkrijgen. Mozes deed door een slag met zijn staf eene bron uit de steenrots ontspringen.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 417:

bron, oorsprong

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 416:

bron, wel

in Nederduitsche synonymen (1836), band 2, blz. 372:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.004 c