kern

als woordenboektrefwoord:

kern:
v. (-en), pit, zaad; merg (van hout); het beste van iets ; de hoofdzaken.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

kern (zn) :
binnenste, essentie, grond, hamvraag, hart, hoofdzaak, kwintessens, middelpunt, midden, pit, pointe, substantie, wezen, zwaartepunt
kern (zn) :
atoomkern, binnenste, celkern, centrum, kerndeeltje, kernpunt, klokhuis, noot, nucleus
kern (zn) :
dorp, plaats
kern (zn) :
korreling
kern (zn) :
haard

als synoniem van een ander trefwoord:

wezen (zn) :
aard, binnenste, complexie, essentialia, essentie, geaardheid, geest, grond, hart, hoofdzaak, inborst, innerlijk, karakter, kern, kernpunt, kwintessens, natuur, substantie, temperament
zwaartepunt (zn) :
accent, bodem, essentialia, essentie, focus, grond, grondvlak, hart, hoofdpunt, hoofdzaak, hypostase, kern, kernpunt, kwintessens, speerpunt, substantie, wezen
essentie (zn) :
bodem, grond, hart, hoofdpunt, hoofdzaak, kern, kernpunt, kwintessens, spil, substantie, wezen, wezenlijke, wezenlijkheid, zwaartepunt
grond (zn) :
essentialia, essentie, fond, hart, hoofdzaak, kern, kernpunt, kwintessens, wezen, zwaartepunt
hoofdzaak (zn) :
belangrijkste, essentie, gewichtigste, kern, voornaamste
hart (zn) :
centrum, het binnenste, kern, middelpunt, midden
middelpunt (zn) :
brandpunt, center, centrum, kern, midden
centrum (zn) :
hart, hartje, kern, middelpunt, midden
ziel (zn) :
drijfkracht, hart, kern, spil, spirit
punt (zn) :
bijzonderheid, kern, pointe
midden (zn) :
centrum, kern, middelpunt
boezem (zn) :
gemoed, hart, kern
pit (zn) :
kern, noot
crux (zn) :
kern

woordverbanden van ‘kern’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0028 c