binnenste

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

wezen (zn) :
aard, binnenste, complexie, essentialia, essentie, geaardheid, geest, grond, hart, hoofdzaak, inborst, innerlijk, karakter, kern, kernpunt, kwintessens, natuur, substantie, temperament
kern (zn) :
binnenste, essentie, grond, hamvraag, hart, hoofdzaak, kwintessens, middelpunt, midden, pit, pointe, substantie, wezen, zwaartepunt
kern (zn) :
atoomkern, binnenste, celkern, centrum, kerndeeltje, kernpunt, klokhuis, noot, nucleus
binnenkant (zn) :
binnenste, binnenwerk, binnenzijde, interieur, inwendige
gemoed (zn) :
binnenste, gevoel, geweten, hart, innerlijk, ziel
innerlijk (zn) :
binnenste, gemoed, hart, psyche, wezen, zelf, ziel
geest (zn) :
binnenste, bezieling, levenskracht, wezen, ziel
hart (zn) :
binnenste, gemoed, gevoel, innerlijk, ziel
psyche (zn) :
binnenste, geest, innerlijk
boezem (zn) :
binnenste, inwendige
schoot (zn) :
binnenste

woordverbanden van ‘binnenste’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

binnenste
buitenste, uiterlijk

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0034 c