substantie

als woordenboektrefwoord:

substantie:
v. (-s, ...tiën), zelfstandigheid.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

substantie (zn) :
goedje, grondstof, materiaal, materie, spul, stof, zelfstandigheid
substantie (zn) :
pit, wezen

als synoniem van een ander trefwoord:

basis (zn) :
backing, basement, beginsel, fondament, fondement, fundament, fundering, grond, grondlijn, grondslag, grondvesting, grondvlak, hoeksteen, onderbouw, ondergrond, onderlaag, pijler, substantie, substraat, uitgangspunt, voet
wezen (zn) :
aard, binnenste, complexie, essentialia, essentie, geaardheid, geest, grond, hart, hoofdzaak, inborst, innerlijk, karakter, kern, kernpunt, kwintessens, natuur, substantie, temperament
zwaartepunt (zn) :
accent, bodem, essentialia, essentie, focus, grond, grondvlak, hart, hoofdpunt, hoofdzaak, hypostase, kern, kernpunt, kwintessens, speerpunt, substantie, wezen
essentie (zn) :
bodem, grond, hart, hoofdpunt, hoofdzaak, kern, kernpunt, kwintessens, spil, substantie, wezen, wezenlijke, wezenlijkheid, zwaartepunt
kern (zn) :
binnenste, essentie, grond, hamvraag, hart, hoofdzaak, kwintessens, middelpunt, midden, pit, pointe, substantie, wezen, zwaartepunt
hart (zn) :
bodem, essentie, grond, hoofdpunt, hoofdzaak, kernpunt, kwintessens, spil, substantie, wezen, zwaartepunt
stof (zn) :
grondstof, het stoffelijke, materie, spul, substantie, zaak
materiaal (zn) :
bouwstof, grondstof, materie, stof, substantie
grondstof (zn) :
element, materiaal, materie, stof, substantie
materie (zn) :
grondstof, stof, substantie

woordverbanden van ‘substantie’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0032 c