uitgangspunt

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

uitgangspunt (zn) :
beginpunt, basis, aanleiding, standpunt, grondslag, startpunt, vertrekpunt, startplaats

als synoniem van een ander trefwoord:

standpunt (zn) :
stelling, bewering, visie, oordeel, houding, overtuiging, opstelling, opvatting, platform, denkbeeld, mening, instelling, gedachte, uitgangspunt, inzicht, perspectief, optie, oogpunt, zienswijze, positie, opinie, gezichtspunt, gezindheid, convictie, gevoelen, ingesteldheid, stellingname
basis (zn) :
grond, beginsel, uitgangspunt, onderlaag, onderbouw, voet, substantie, grondslag, fundering, fundament, ondergrond, grondvlak, hoeksteen, pijler, substraat, basement, grondlijn, grondvesting, backing, fondement, fondament
grondslag (zn) :
grond, basis, opzet, beginsel, begin, uitgangspunt, onderbouw, onderlaag, oorsprong, fundering, fundament, ondergrond, hoeksteen, pijler, substraat, hoofdbestanddeel, basisprincipe, grondvesting, fondement, fondament
beginsel (zn) :
stelling, overtuiging, uitgangspunt, grondslag, principe, stelregel, hoofdregel, grondstelling, grondregel, grondprincipe, grondbegrip, grondbeginsel, basisprincipe, maxime
stelregel (zn) :
beginsel, uitgangspunt, principe, richtsnoer, grondbeginsel, maxime
grondbeginsel (zn) :
basis, uitgangspunt, element, principe, stelregel, grondregel
honk (zn) :
uitgangspunt, tehuis, meet
vertrekpunt (zn) :
uitgangspunt

woordverbanden van ‘uitgangspunt’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0029 c